وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل طلاق در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، مشاوره با وکیل در مشهد  

انحصار وراثت

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در مورد تقسیم ترکه متوفی ، سهم الارث وراث طبقه یک تا سه ، اخذ گواهی انحصار وراثت محدود و نا محدود ، تحریر ترکه و مهر و موم و تقاضای فروش اموال غیر منقول غیر قابل افراز از جمله حمایتهای تیم تخصصی ما می باشد

تماس