بهترین وکیل دعاوی تجاری شرکتها در مشهد -ایران

ارائه مشاوره حقوقی وقبول وكالت دادگستری در زمینه طرح یا دفاع از كلیه دعاوی تجاری از قبیل

مشاوره در تأسیس انواع شركت های تجاری
– مشاوره در تدوین اساسنامه وشركتنامه
– مشاوره حقوقی به مدیران شركت های تجاری (به طور موردی و مستمر)
– طرح ودفاع از دعاوی راجع به شركتهای تجاری از جمله – ورشكستگی – انحلال – ابطال تصمیمات هیأت مدیره یا مدیر عامل
– مطابه وجوه كلیه اسناد تجاری
– مشاوره واجرای داوری در زمینه اختلافات شركاء واختلافات شركت با شخص حقیقی تاجر یا طرف قرارداد

و سایر دعاوی ومسائل راجع به تجار،شركتها و عملیات تجاری

دیدگاهتان را بنویسید