بهترین وکیل وصول چک در مشهد

بهترین وکیل وصول چک در مشهد
بهترین وکیل وصول چک در مشهد

 

وصول چک برگشتی
به گفته وکیل چک خوب و به نوعی وکیل امور چک حقوقی زمانی که چک قابلیت کیفری را در دادگاه و دادسرا از دست داد بی ارزش نبوده و همچنان اماکن مطالبه از دادگاه حقوقی را دارد بنا به نظر وکیل وصول چک موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت در مشهد مدافع دارنده چک میتواند با دادخواست چک حقوقی و یا به اصطلاح مطالبه چک حقوقی از طریق دادگاه به کلیه حقوق خویش از طریق توقیف اموال و یا اجرای احکام و جلب طرف مقابل برسد مگر اینکه طرف مقابل ثابت نماید بدهکار نبوده و یا چک برای ربا پرداخت شده است در غیر اینصورت با پیگیری وکیل متخصص چک ، وصول چک برگشتی با سرعت و اطمینان بیشتری امکانپذیر بوده و کلیه حقوق شما را با مشاوره وکیل امور چک طبق شرایط صادرکننده و اتخاذ بهترین مسیر و کم هزینه ترین آن میسر مینماید.

 

شرایط طرح شکایت کیفری چک و راههای دفاع آن
برای مثال ابتدا وکیل پایه یک میتواند در صورت درخواست مشاوره شما برای صدور چک با ذکر یک مطلب ساده در درج مطالب مندرج در چک در هنگام صدور از اقدام طرح شکایت کیفری چک در آینده نسبت به شما جلوگیری نموده با این عنوان که شما با راهنمایی وکیل متخصص در هنگام درج مطالب داخل چک در کنار امضای خویش تاریخ روز صدور چک را که قطعا با تاریخ سر رسید مجزا بوده را قید نموده و از طرح شکایت کیفری چک علیه خویش جلوگیری نموده و یا در صورت طرح شکایت با اعلام این مطلب یکی از شرایط اساسی طرح دعوی کیفری چک را حذف نموده و موجبات برائت خویش را حاصل مینمایید.شاید بپرسید چگونه این امر امکان پذیر میباشد ،در پاسخ باید گفت ، شما با مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری با توجه به علم و تجربه ایشان از نکته ای کاربردی استفاده نموده اید که در مورد فوق الذکر حذف ادعای به روز صادر شدن چک یا همان چک به روز میباشد که شاکی در صورت شکایت کیفری چک به آن استناد نموده و موجب صدور حکم کیفری علیه شما شود.

در صورت وجود شرایط جهت اقدام کیفری چک وکیل خوب چک با عنایت به موضوع و با طرح شکایت کیفری با هزینه ای بسیار کمتر و زمان سریع وصول چک را به نحوی که مناسب شرایط شما باشد فراهم مینماید.

به گفته وکیل پایه یک دادگستری برای طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک میبایستی شرایطی باید وجود داشته باشد

۱ عدم وعده دار بودن چک : به گفته وکیل دادگستری چک باید به صورت بدون وعده و به صورت نقدی صادر شود و به اصطلاح اسکناس محسوب میشود و لیکن به ندرت چکی به صورت روز صادر میشود و اکثر چکهای صادر فرضا یک ماه قبل از سررسید یا حتی یک روز قبل و برای فردای همان روز صادر شده بنابراین اکثر حکمهای صادره و محکومیت کیفری افراد به دلیل همین اصل که چک بدون وعده صادر شده میباشد و متهم در دادسرا و دادگاه نتوانسته وعده دار دار بودن چک را به اثبات رسانیده و به اصطلاح چک را حقوقی نماید پس توجه نمایید که مشاوره و دفاع در این خصوص بسیار پر اهمیت بوده و وکیل متخصص و پایه یک دادگستری باتجربه چک کیفری و حقوقی میتواند شما را از تبعات طرح شکایت کیفری چک محفوظ نماید. در موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت ر مشهد  مدافع وکلای با تجربه در این زمینه راهنما و همراه شما میباشند.

۲ هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام قراردادی و یا معامله ای صادر شده باشد

مبنای صدور چک میبایستی وجود دین به هر نحو مانند معامله ماشین یا قولنامه ملک و یا هر مورد که بیانگر مدیون بودن صادرکننده باشد لذا چکهای صادره به صورت تضمینی برای تخلیه ملک یا وجود رسید یا گواهی شاهد مبنی بر امانی بودن ید دارنده چک مانع از طرح دعوی حقوقی یا کیفری میشود همچنین به نظر وکیل متخصص در صورتی که در چک منشا صدور فرضا خرید مبل ذکر شده باشد امکان طرح شکایت کیفری نمیباشد و این امر که چک بابت تعهد یا تضمین یا هر شرط دیگری صادر شده باشد با دفاع و اثبات در دادگاه موجبات برائت شما میشود

3 در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده باشد

طبق نظر با تجربه در این خصوص دارنده چک برای استفاده از مزایای قانونی حقوقی و کیفری چک ابتدا با مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام به مطالبه نماید حال در صورتی که چک بدون تاریخ در ست دارنده باشد با قید تاریخ قطعا اگر اقدام کیفری نماید با درخواست کارشناسی و ادعای بدون تاریخ بودن چک و تائید این موضوع چک از قالب کیفری خارج میگردد . همواره به یاد داشته باشید مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری میتواند از محکومیت علیه شما جلوگیری نماید.

۴ در صورتی که چک سفید امضا صادر شده باشد.

در صورتی که صادر کننده چک را به صورتی صادر نموده باشد که درآن تاریخ و مبلغ و سایر موارد را درج ننموده باشد و صرفا نسبت به امضای چک اقدام نموده باشد اثبات این امر هم با لایحه و دفاع موثر وکیل پایه یک دادگستری امکانپذیر میباشد.

۵ هرگاه چک بابت معاملات نامشروع و ربا باشد.

۶ هرگاه دارنده چک تا۶ ماه از تاریخ صدئر چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صادر گواهی عدم پرداخت یعنی برگشتی از بانک شکات نکند.

دیدگاهتان را بنویسید