وکیل املاک مشاع در مشهد تهران خراسان

وکیل املاک مشاع در مشهد تهران خراسان
وکیل املاک مشاع در مشهد تهران خراسان

دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری است که به نوعی به موضوع املاک مربوط می شوند.

در این مجموعه موضوعات بسیار متنوعی یافت می شود. از موضوعات مثل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع گرفته تا دعاوی کیفری مثل فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، همه این موضوعات در دایره دعاوی ملکی جای می گیرند.

  • متصرف به چه کسی گفته میشود؟
  • قرارداد اجاره چگونه باید تنظیم شود؟
  • الزام به اخذ پایان کار چه مراحلی دارد؟
  • تفاوت تفکیک، افراز و تقسیم ملک چیست؟
  • آیا خلع ید از ملک مشاع امکان پذیر میباشد؟
  • شخصی که قصد وقف مالی را دارد باید چه شرایطی داشته باشد؟
  • خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟
  • اگر مستاجر ملک اجاره ای را تخلیه نکند چگونه باید ملک را تخلیه کنیم؟

منظور از مشاع (یا ملک مشاع) ملکی است که میان چند نفر مشترک باشد و در قبال ملک مفروز استعمال می­شود.

منظور از مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد.

ممکن است دو یا چند نفر ملکی را به شرکت مالک باشند بدون اینکه سهم هر کدام از آنان از نظر حدود و مشخصات مشخص باشد این ملک مشاع بین مالکین است و اگر مالکین با تراضی هم، قسمت مجزا و معلومی را برای هر یک از شرکاء مشخص و تصرف کردند، یعنی در ازای سهم مشاعی قسمت معین از ملک را اختصاص به مالک معین دادند، سهم هر یک را مفروز می­نامیم.

 

اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می­رود که از نظر مقررات ثبتی، قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید