وکیل طلاق توافقی در مشهد 10 روزه

وکیل طلاق توافقی در مشهد 10 روزه
وکیل طلاق توافقی در مشهد 10 روزه

موسسه حقوقی  طلیعه داران عدالت با داشتن وکلای متخصص در موضوعات مختلف و با تخصوصی کردن پرونده های حقوقی ،کیفری و خوانده سعی در هر چه بهتر و سریع تر انجام دادن کار حقوقی شما عزیزان را دارد.

موضوعی که ممکن است برای برخی ایجاد سوال کند این است که چرا در پرونده ای که به بررسی آن پرداختیم سخن از مراجع رسیدگی کننده اداره ثبت است و از دادگاه سخنی به میان نیامده است ؟ دلیل این موضوع این است که اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه وطلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت ( مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.

اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند .

در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد ، زن می تواند با معرفی اموال و دارایی  شوهر از اجرای ثبت ، تقاضا کند اموال او تو قیف شود ونیز می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد ویا موجودی حسابهای بانکی اورا توقیف کند . زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق ( مادام که شوهر متاهل است ) و نیز یک سوم آن را ( در صورتی که زن وشوهر از یکدیگر جدا شود و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده ) توقیف کند .

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شهر نتواند اصل آن رابپردازد ، قیمت روز مطالبه ان ها ( روی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند ) ملاک اجرای قانونی حکم است . اگر سند ازدواج رسمی نباشد ، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند .

دیدگاهتان را بنویسید