وکیل وصول چک در مشهد

بهترین وکیل چک برگشتی ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

انواع چک ۱) چك عادی: چک عادی چكی است كه صادر کننده جهت برداشت از موجودی حساب خود نزد بانکی خاص صادر می نماید و در این نوع چک دارنده آن جهت دریافت وجه چک هیچ تضمینی به جز اعتبار… Read More