وکیل خوب خیانت در امانت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

اتلاف در خیانت در امانت به چه معناست؟ تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل های گوناگون متصور است. برای تحقق جرم… Read More