وکیل شرکت در مشهد

وکیل وصول چک در مشهد

وکیل شرکتها در مشهد

وکیل شرکتها در مشهد   شرکت تعاونی تولید و مصرف * مطابق ماده ۱٩٠ قانون تجارت: *شرکت تعاونی تولید : شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل ... ادامه مطلب
وکیل خوب دعاوی حقوقی در مشهد

وکیل شرکت نسبی در مشهد

وکیل شرکت نسبی در مشهد   شرکت نسبی * مطابق ماده ۱۸۳ قانون تجارت : * شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر ... ادامه مطلب
وکیل خوب حقوقی در مشهد

وکیل شرکتها در مشهد

وکیل شرکتهاي حقيقي و حقوقي در مشهد    شرکت مختلط غیر سهامی * شرکت مختلط غیر سهامی : مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی ... ادامه مطلب
وکیل شرکت در مشهد

وکیل شرکت در مشهد

وکیل شرکت در مشهد   شرکت تضامنی   * شرکت تضامنی : ماده ۱۱۶ قانون تجارت : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند ... ادامه مطلب
بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

وکیل قرارداد در مشهد

وکیل قرارداد در مشهد     قرارداد *** قراردادنویسی و نحوه تنظیم قرارداد در قانون >>> * ماده ۱۸۳قانون مدنی تعریفی از عقد یا قرارداد که معادل انگلیسی آن Contract است ارائه شده ... ادامه مطلب