وکیل قرارداد مشهد

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

وکیل قرارداد در مشهد

وکیل قرارداد در مشهد قرارداد حمل و نقل * مطابق ماده ۳۷۷ قانون تجارت : متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می گیرد. “وکیل ... ادامه مطلب