وکیل مشاوره خانواده در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد   طلاق مشروط واژه ی طلاق ازریشه ی عربی وبه معنی”گشودن گره ها”و”رهاکردن”است ودرفقه اسلامی “زائل کردن قید از ازدواج با لفظ مخصوص تعریف می شود.دراصطلاح حقوقی ... ادامه مطلب
بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد   تنصیف دارایی باتوجه به اینکه زن استقلال مالی درجامعه ندارد قانون گذار می بایست تدابیری درجهت حفظ مصالح مالی زن بیاندیشد یکی از این تدابیر شرط ... ادامه مطلب