وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد

وکیل خوب حضانت در مشهد

وکیل خوب حضانت در مشهد

وکیل خوب حضانت در مشهد   ملاقات فرزند بعد از طلاق یکی ازمهم ترین مواردی که هنگام طلاق باید به آن توجه داشت ودرمورد آن تصمیم گیری می شود ملاقات فرزند بعد ازجدایی ... ادامه مطلب
وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد   رجوع ازبخشیدن مهریه به موجب قانون به مجرد عقد زن مالک مهریه می شود ودرصورت عند المطالبه بودن می تواند آن را دادخواست کند مهریه ازحقوق مالی ... ادامه مطلب
وکیل خوب ممنوع الخروجی در مشهد

وکیل خوب ممنوع الخروجی در مشهد

وکیل خوب ممنوع الخروجی در مشهد   ممانعت از خروج فرزند از کشور هنگام جدایی والدین یا براساس حکم دادگاه ویابراساس توافق طرفین حضانت فرزند مشترک دراختیار یکی از والدین قرار می گیرد. ... ادامه مطلب