وکیل هبه مشهد

وکیل هبه در مشهد

وکیل هبه در مشهد

بهترین وکیل هبه در مشهد هبه هبه عقدی است اصولاً جایز، مگر موضوع هبه دین باشد( هبه طلب)، یا به عنوان صدقه باشد، یا از مصادیق ماده ۳۰۸ قانون مدنی باشد. طبق قانون ... ادامه مطلب