وکیل وقف

وکیل وقف در مشهد

وکیل وقف در مشهد

مشاوره با وکیل وقف در مشهد   وقف * عقد وقف مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. وقف عقدی مجانیست بر ... ادامه مطلب