موسسه حقوقی حق جویان

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

موسسه حقوقی حق جویان با بهره مندی از گروه وکلای پایه یک دادگستری متخصص در امور خانواده ، کیفری و حقوقی در شهر مشهد و همچنین بیش از ۱۰ سال سابقه درخشان در انواع پرونده های حقوقی ، کیفری و خانواده در خدمت شماست.

موسسه حقوقی حق جویان در هر بخش از حوزه وکالت با تعداد زیادی وکیل همکاری دارد که همگی جزو بهترین وکلای مشهد محسوب می‌شوند. با مشاوره حقوقی با این مجموعه می‌توانید از بهترین وکلای حقوقی متناسب با موضوع پرونده خود بهره‌مند شوید.

وکیل مطالبه خسارت

وکیل رضا حسینی برج

۰ +
Business Ally
۰ +
Cases Done
۰
Awards Win
وکیل برای اظهارنامه نوشتن در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وكيل پایه یک دادگستری بايد عالم باشد و اظهار فضل نكند.  

وكيل پایه یک دادگستری  بايد در شدت خشم ملايمت نشان دهد.    

وكيل پایه یک دادگستری بايد فروتن باشد و خود را بی مقدار نسازد. 

وكيل پایه یک دادگستری بايد حرمت نگه دارد، اما نه به معناي خواري.

وكيل پایه یک دادگستری مديون و متعهد است اما نه سر افكنده. 

وكيل پایه یک دادگستری بايد خوش بيان باشد و تملق نگويد.  

خدمات موسسه موسسه حقوقی حق جویان

وکیل طلاق در مشهد

چه اموری در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شوند؟

 • نامزدی و ازدواج و سایر زیرشاخه های آن
 • طلاق توافقی و غیر توافقی
 • جهیزیه و موارد مربوط به استرداد آن
 • مهریه
 • نفقه
 • تمکین
 • طلاق 
 • حضانت
 • نسب ، رشد، حجر
 • و....

جهت مشاوره با وکیل طلاق توافقی در مشهد و سایر امور مربوط به حقوق خانواده می توانید با شماره ۰۹۱۵۶۰۲۴۰۰۴ تماس حاصل نمایید 

Business law

Departure so attention pronounce satisfied daughters am. But shy tedious pressed studied opinion entered windows off. Advantage dependent suspicion convinced.

Employment Law

_____________
Old there any widow law rooms. Agreed but expect repair she nay sir silent person. Direction can dependent situation attempted.

Employment Law

Departure so attention pronounce satisfied daughters am. But shy tedious pressed studied opinion entered windows off. Advantage dependent suspicion convinced.

Civil Litigation

_____________
Old there any widow law rooms. Agreed but expect repair she nay sir silent person. Direction can dependent situation attempted.

Civil Litigation

Departure so attention pronounce satisfied daughters am. But shy tedious pressed studied opinion entered windows off. Advantage dependent suspicion convinced.

Business Litigation

_____________
Old there any widow law rooms. Agreed but expect repair she nay sir silent person. Direction can dependent situation attempted.

Business Litigation

Departure so attention pronounce satisfied daughters am. But shy tedious pressed studied opinion entered windows off. Advantage dependent suspicion convinced.

Insurance Defense

_____________
Old there any widow law rooms. Agreed but expect repair she nay sir silent person. Direction can dependent situation attempted.

Insurance Defense

Departure so attention pronounce satisfied daughters am. But shy tedious pressed studied opinion entered windows off. Advantage dependent suspicion convinced.

We Are Here to Assist You

Extremely eagerness principle estimable own was man. Men received far his dashwood subjects new. My sufficient surrounded an received far his dashwood companions dispatched in on. Connection too unaffected expression led son possession. New his dashwood smiling friends and her another.

۰۳

پرونده خود را به ما بسپارید

۱٫ با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

جهت مشاوره اولیه و رزرو وقت ملاقات حضوری

۲٫ جلسات حضوری و هماهنگی های لازم

وکیل شما در جریان تمام پرونده قرار می گیرد

۳٫ دفاع از پرونده

وکیل شما تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شماست

۰۴

تماس با ما

 • شماره های تماس

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ - ۰۹۱۵۶۰۲۴۰۰۴ 

 • آدرس موسسه
مشهد – بلوار سجاد – چهارراه بهار – سجاد ۶ – پلاک ۲۲۰ - طبقه اول (جنب پیتزا نوشین) -  دفتر وکالت و موسسه حقوقی حق جویان
مشاوره تلفنی 09156024004
تماس 09156024004