آتش زدن عمدی اموال دیگران

آتش زدن عمدی اموال

آتش زدن عمدی اموال دیگران

 

آتش زدن عمدی اموال دیگران

 

 

آتش زدن عمدی اموال چه مجازاتی دارد؟ در این مطلب به بررسی این موضوع می پردازیم.

 

آتش زدن اموال یا اشیاء دیگران یکی از صور جرم تخریب است که تحت عنوان احراق شناخته می شود. احراق در لغت به معنی اتش زدن و سوزاندن است و در اصطلاح حقوقی هم به همین معناست. برای بررسی جرم احراق ابتدا باید نگاهی به جرم تخریب و شرایط تحقق آن انداخت. چراکه با شناخت این جرم و ارکان ان جرم احراق نیز شناخته خواهد شد چرا که قانونگذار حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است مترادف با تخریب به کار برده است.

 

( بهترین وکیل جرم تخریب در خراسان ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

جرم تخریب

مالکیت از دیدگاه اسلام و قوانین جمهوری اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین جهت در شرع و قانون اساسی کشور به آن پرداخته شده است و افراد از تخریب اموال دیگری منع شده‌اند.

لذا این اجازه به کسی داده نشده است که به اموال دیگری دست درازی کند و آن را مورد تعرض یا تخریب قرار دهد. «تخریب» در لغت مصدر متعدی از باب تفعیل به معنای خراب کردن، ویران کردن و تباه کردن می‌باشد، و در  اصطلاح به معنای ایراد صدمه عمدی نسبت به مال یا شیء متعلق به غیر که منتهی به نقصان یا از بین رفتن آن گردد. جرم تخریب در قانون تعریف نشده است، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده شده است. در قانون، معیاری برای تشخیص خرابی یا صدمه زدن و همچنین میزان آن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص تخریب، عرف است.

(وکیل حرفه ای جرم آتش زدن عمدی اموال دیگراندر مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

:آتش زدن عمدی اموال دیگران جرم است”

عناصر جرم تخریب :

عنصر مادی : عنصر مادی جرم شامل از بین بردن عمدی اموال منقول و غیر منقولی است که به شخص دیگری تعلق دارد و این کار به هر نحوی از انحاء صورت می‌پذیرد. علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

مثلا شخصی عمدا آب را به پشت دیوار خانه همسایه اش انداخته اما هنوز ضرری به آن نرسانده، تخریبی صورت نگرفته است. ضمنا نوع وسیله ی ارتکاب جرم نیز در تحقق آن مهم نمیباشد هر چند در پاره ای از اوقات موجب تشدید مجازات خواهد شد. که بعنوان مثال در مورد بحث همین گفتار چنانچه وسیله تخریب ، آتش یا مواد منفجره باشد موجب تشدید مجازات می شود.

وکیل کیفری در مشهد

بی شک جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی ناشی از فعل مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزئی به مال غیر ظاهر می گردد.

ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال غیر شود عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. مثلا اگر مستاجر مغازه ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.

( وکیل حرفه ای کیفری ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

نکته ای که در اینجا نباید آن را فراموش کنیم مسئله از حیز انتفاع انداختن مال متعلق به دیگری با حفظ اصل مال است.

مثلا اگر کسی روی زمین زراعی متعلق به دیگری با ریختن سم باعث شود که دیگر چیزی در آن نروید در این مورد با اینکه اصل مال (زمین) موجود است، ولی بر اثر اقدام مرتکب، مال از حیز انتفاع ساقط شده است. هر چیز با ارزشی که امکان اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی در میان باشد، موضوع جرم تخریب خواهد بود که به سه گروه اموال، اشیاء و اسناد قابل تقسیم است.

لازمه اشیاء در جرم تخریب، مالیت آن‌ها نیست بلکه اشیاء به طور کلی مورد حمایت کیفری قانون‌گذار قرار گرفته است، گرچه آن اشیاء ارزش مالی هم نداشته باشند؛ اما از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند. (ماده ۶۷۷ ق.م.ا).

 

عنصر معنوی :

«قصد لطمه زدن»  به مال غیر، عنصر اصلی در جرم تخریب است. یعنی مرتکب باید از روی قصد و با علم به اینکه میخواهد به اموال دیگران آسیب وارد کند مرتکب جرم تخریب شود. پس اگر مرتکب عملی را انجام دهد که موجب خسارت و از بین رفتن اموال دیگران شود ولی عمدی نبوده باشد، تخریب صورت نگرفته است. به همین جهت تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات جان صاحب‌خانه در هنگام بروز خطر، قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

( بهترین وکیل کیفری در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

عنصر قانونی :

مصادیق جرم تخریب که توسط قانون‌گذار جرم انگاری گردیده است، در یک فصل و یا حتی یک قانون جمع آوری نشده است؛ به همین رو، تعدادی از مواد قانونی و یا قانون‌هایی که این جرم در آن‌ها پیش بینی شده است را ذکر می‌نماییم.

  1. جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی

الف) اتلاف و تخریب و سوزاندن اموال و اسناد متعلق به اشخاص؛ مواد ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۸۰، ۶۸۱ و ۶۸۳ تا ۶۸۶

ب) تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و مذهبی مواد ۵۵۸، ۵۶۰ و ۵۶۴

ج) اتلاف و سوزاندن و تخریب اموال و اسناد دولتی مواد ۵۴۳ تا ۵۴۶ و ۶۸۲

د) تخریب وسایل، تأسیسات و اموال مورد استفاده عمومی مواد ۶۸۷ و ۶۸۸

  1. جرم تخریب در سایر قوانین

الف) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (فصل نهم)

ب) قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور

ج) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی

د) قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت

ه) قانون کیفر بزه های راه آهن

و) قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یادگارهای حضرت امام خمینی

ز) قانون اراضی و مستحدثات ساحلی

وکیل حقوقی در مشهد

در ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:

ماده ۶۷۵: هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. تبصره ۱: اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌. تبصره‌ ۲: مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌می باشد.

ماده ۶۷۶: هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده ۶۷۷: هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. بر طبق ماده ۶۷۷ ق.م.ا لازمه اشیا در جرم تخریب، مالیت آنها در نظر گرفته نشده است. بر طبق این ماده کلیه اشیاء مورد حمایت کیفری قانون گذار قرار می‌گیرند. زیرا در شرایطی که اموال فاقد ارزش مالی باشند، قطعا از سوی مالک واجد ارزش معنوی خواهند بود.

(وکیل خوب در خراسان ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

همانگونه که در مواد بالا مشاهده میشود. احراق و /اتش زدن اموال دیگران نیز شعبه ای از عنوان عمومی جرم تخریب است اما به دلیل وسیله ای که در این نوع تخریب استفاده شده، مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده. در ضمن طبق تبصره  ۱ ماده ۶۷۵، گاه اتش زدن اموال و اشیاء به قصد مقابله با حکومت اسلامی است. مانند انچه که در برخی شورش ها و اشوب های خیابانی رخ میدهد که در این صورت مجازات محارب در انتظار مرتکب خواهد بود.

( بهترین وکیل جرم آتش زدن عمدی اموال دیگران در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

احراق : آتش زدن و سوزاندن

تخریب : خراب کردن ، از استفاده انداختن. تباه کردن

مال : آنچه ارزش داشته و نیازی را برطرف کند

محاربه : قیام علیه حکومت اسلامی را گویند

اتلاف : تلف کردن و از بین بردن

 

(حرفه ای ترین وکیل کیفری  در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج

                                        وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج

تماس 09156024004