آدرس وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد

آدرس وکیل نفقه در مشهد

 

آدرس وکیل نفقه در مشهد

 ترک نفقه و جلب

* نفقه ی زن شامل چه مواردی است ؟

طبق ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه،نان،اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض .

وکیل کیفری در مشهد

* میزان نفقه ی زن چگونه تعیین می شود ؟

اگر میزان نفقه در زمان عقد مشخص شده باشد در صورت تمکین زن مرد موظف به پرداخت آن است اما اگر مشخص نشده باشد دادگاه این امر را به کارشناس ارجاع می دهد و کارشناس بر اساس وضعیت خانوادگی وتحصیلات و شئونات زوجه میزان نفقه را مشخص می نماید .

* هزینه ی کارشناسی نفقه :

هزینه ی کارشناسی نفقه با زوجه به عنوان خواهان دعوی می باشد و زمانی که نظریه ی کارشناس اعلام می گردد هر کدام از زوجین که نسبت به نظریه ی کارشناسی اعتراض داشته باشند هزینه به عهده ی وی می باشد و اگر هر دو اعتراض نمایند هزینه ی کارشناسی نصف می گردد .

* دفاع از اتهام ترک انفاق :

در صورتی که زوج نفقه ی زن را پرداخت نموده باشد در دفاع از خود باید دلایل و مدارکی را به دادگاه ارائه نماید دلایلی مانند فاکتورهای خرید یا پرینت حساب مبنی بر واریز وجه یا ….و در غیر اینصورت محکوم خواهد شد . از آن جایی که نفقه ارتباط مستقیمی با تمکین دارد در دفاع از خود می تواند به عدم تمکین زن برای عدم پرداخت نفقه استناد نماید .

*** حکم جلب ترک انفاق :

در صورتیکه مرد توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته اما از پرداخت امتناع نموده است زن می تواند حکم جلب وی را بگیرد یا در صورتی که زوج تقاضای تقسیط نفقه را نموده باشد و در موعد مقرر آن را پرداخت نکرده باشد زوجه می تواند حکم جلب زوج را بگیرد .

تماس 09156024004