آشنایی با مراحل رسیدگی در دادگاه ها

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

آشنایی با مراحل رسیدگی در دادگاه ها

آشنایی با مراحل رسیدگی در دادگاه ها و منابع مورد رسیدگی دادگاه توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

منابع آیین دادرسی کیفری

١- منابع اصلی

٢- منابع فرعی

 

وکیل کیفری در مشهد

 

منابع اصلی :

١- قانون

٢-منابع فقهی یا فتاوی معتبر

٣- آراء وحدت رویه (رویه قضایی به معنای خاص)

۴- معاهدات بین المللی

۵- آیین نامه ها

 

منابع فرعی :

١- دکترین

٢- عرف

٣- رویه قضایی به معنای عام

 

منابع فقهی معتبر

امهات کتب فقهی شیعه که مورد قبول اکثریت فقها باشد. “وکیل کیفری در مشهد

 

فتاوی معتبر

نظرات علمای صاحب اجتهادی که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار می باشد. “بهترین وکیل در مشهد

 

چنانچه قانون در مورد فعل خاص ساکت بود

ناچار باید به برائت متهم حکم داد، دادگاه کیفری نمی تواند به استناد عرف عملی را جرم بداند یا مجازاتی را برابر مورد حکم قرار دهد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

 انواع نظام حقوقی در تاریخ 

 نظام اتهامی

اولین و قدیمی ترین شیوه دادرسی کیفری میباشد. “بهترین وکیل در مشهد

ویژگی‌های نظام اتهامی محاسن:

علنی، ترافعی، اصل تصاوی بودن بین اصحاب. “وکیل خوب در مشهد”

 

ویژگی‌ها:  لزوم شکایت شاکی، شفاهی، علنی، ترافعی، یک مرحله ی، رعایت تصاویر، عدم وجود مقام تعقیب. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

نظام تفتیشی

در امپراتوری روم سفلی. “وکیل مشهد”

 

ویژگی ها  نظام تفتیشی :

قضات حرفه ای، وجود مرجع تعقیب، غیرعلنی، کتبی، غیرترافعی، وجود سیستم دلایل قانونی. “وکیل پایه یک در مشهد

 

 

* نظام مختلط 

 

نظام مختلط یا تعادلی : در ۱۷۸۹ فرانسه.” وکیل در مشهد

ویژگی ها نظام مختلط :

در تحقیقات مقدماتی: روش تفتیشی

در مرحله اصدار حکم: به روش اتهامی (محاکمه رسیدگی) “وکیل کیفری در مشهد

 

نظام اسلامی

 

اولین نظامی که در پرتو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات های حقوق متهم به رسمیت شناخته شد. “وکیل پایه یک مشهد

 

 اصول دادرسی اسلام

 • اصل شخصی بودن مجازات ها
 • اصل قانونی بودن مجازاتها
 • اصل تساوی بودن مجازاتها

وکیل حقوقی در مشهد

 

ویژگی ها نظام اسلامی

 • قضات وظیفه امام یا نایب را دارند
 • وحدت قاضی
 • علنی بودن
 • شفاهی بودن
 • رسیدگی یک مرحله ای
 • وجود اصل برائت
 • ترافعی بودن

 

 

* منظور از علنی بودن

عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی، خبرنگاران می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه و بدون ذکر نام که مشخص کننده هویت یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه منتشر نمایند.

متخلف در حکم افتراء است. “وکیل دادگستری مشهد

 

ترافعی بودن

طرفین آزادانه دلایل خود را ارائه کنند، شاکی دلایل خود را ابراز و متهم برابر با او در موقعیتی دلایل خود را در رد دلایل متهم ابراز کند. “وکیل پایه یک در مشهد

 

*** برای آشنایی با دادسرا و دادگاه و منابع رسیدگی کننده به جرایم میتوانید با وکلای پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل کیفری در مشهد با تماس با مجموعه حقوقی و داوری حق از بهترین وکلای مشهد بهره مند شوید.

1 دیدگاه دربارهٔ «آشنایی با مراحل رسیدگی در دادگاه ها»

 1. بازتاب: وکیل دادسرا در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب دادگستری در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004