ارث بین مسلمانان و غیر مسلمانان در قانون

ارث بین مسلمانان و غیر مسلمانان در قانون

ارث بین مسلمانان و غیر مسلمانان در قانون


ارث بین مسلمان و غیر مسلمان چگونه است؟ قانون ارث بین مسلمان و غیر مسلمان چه می گوید؟ مهم ترین شرایط ارث بین مسلمان و غیر مسلمان چیست؟ ارث بین مسلمان و غیر مسلمان و بالعکس چیست؟ شرایط ارث بین مسلمان و غیر مسلمان چگونه است؟ نقش وکیل پایه یک دادگستری در دادگاه بین مسلمانان و غیر مسلمانان چیست؟ آیا ارث بین مسلمان و غیر مسلمان امکان پذیر است؟ مرجع صحیح رسیدگی به ارث بین مسلمان و غیر مسلمان چیست؟
ارث بین مسلمان و غیر مسلمان یکی از مهمترین مفاهیم و اصول ارث در قوانین مربوط به احوال شخصیه است. به طور کلی ارث به این معناست که بازماندگان متوفی مسئولیت اداره دارایی متوفی را بر عهده خواهند داشت. قانون ارث و روابط آن سعی دارد به دو سؤال مهم پاسخ دهد. اولاً وراث ترکه متوفی چه کسانی هستند و هر کدام چه سهمی خواهند داشت؟ به نوعی همه قوانین ارث برای پاسخ به این دو سوال طراحی شده اند
.
در این مدت گاه شرایط خاصی پیش می آید که می تواند قانونگذار را به چالش بکشد. یکی از موضوعات مهم این قانون، ارث بین مسلمان و غیر مسلمان است. به بیان ساده، اگر یکی از طرفین این رابطه (وارث یا جانشین) مسلمان و دیگری غیر مسلمان باشد، قانون شرایط خاصی را تعیین می کند. در اینجا لازم به ذکر است که در قانون مدنی قبل از سال ۱۳۶۱ و قبل از اصلاح عمومی ماده ای در مورد ارث بین مسلمان و غیر مسلمان وجود نداشت. به بیان ساده تر، قانونگذاران تا قبل از سال ۱۳۶۱ تفاوت
ی بین مسلمان و غیر مسلمان را در امر ارث نمی دانستند و همه در این مورد حق داشتند. اما از آنجایی که قوانین ارث بر اساس شریعت اسلام بود و موج جدیدی از اسلام گرایی در حقوق پس از انقلاب آغاز شد، طبیعی بود که در سال های اولیه انقلاب این امر تغییر کرد. یکی از این تغییرات، تدوین ماده قانونی برای ارث بین مسلمانان و غیر مسلمانان بود.

وراثت در بین مسلمانان و غیر مسلمانان چگونه است؟

ارث بین مسلمان و غیر مسلمان بر اساس ماده ۸۸۱ قانون مجازات اسلامی است که در سال ۱۳۷۰ توسط غیرمسلمانان (اعم از مسلمان یا پیروان سه دین زرتشت،مسیحیت، یهودیت) به قانون الحاق شده است نمی توانند از مسلمانان ارث ببرند، اما مسلمانان می توانند از غیر مسلمانان ارث ببرند. مهم این است که مسلمانان نه تنها می توانند از غیر مسلمانان ارث ببرند، بلکه می توانند از ارث بردن غیر مسلمانان جلوگیری کنند.
مثلاً یک مسیحی می میرد. از بستگان این شخص، پسر عموی وی مسلمان و سایر بستگان از جمله بستگان درجه یک همگی مسیحی هستند. طبق ماده ۸۸۱ قانون مدنی پسر عموی این شخص به دلیل مسلمان بودن نه تنها می تواند از این شخص ارث ببرد، بلکه مانع رسیدن ارث به سایر ورثه نیز می شود. به عبارت ساده، تمام ارث به آن شخص می رسد. این مهم ترین نکته ای است که یک وکیل در رابطه با قانون ارث به آن توجه می کند
.
قبل از سال ۱۳۶۱ و قبل از تدوین ماده ۸۸۱ قانون مدنی، نه کافر و نه مسلمان بودن مانع ارث محسوب نمی شد. اما بعد از این نکته شرعی، اصولاً شخصی که مسلمان نیست (هر چند به عنوان کافر استفاده شود) نمی تواند از مسلمان ارث ببرد. همچنین در صورت وجود ارث مسلمان در بین ارث غیر مسلمان، از ترتیب متوالی، عملاً باعث می شود که ارث به سایر افراد نرسد
.

تماس 09156024004