اظهارنامه و کاربرد آن

وکیل حرفه ای در مشهد

اظهارنامه و کاربرد آن

اظهارنامه

 

* تعریف و کاربرد اظهارنامه از نگاه قانون و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حقوقی در مشهد :

* در پاره ای از شرایط ، ممکن است که نخواهیم یا نتوانیم در مراجع قضایی برای حق یا طلبی که از دیگری داریم ، اقامه دعوا کنیم “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” . به همین دلیل ، قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی ابزاری را پیش بینی کرده “وکیل حقوقی در مشهد” است . در واقع ، با استفاده از اظهار نامه ، می توانیم اظهاراتمان را به طرف مقابل انتقال دهیم و ایفای به تعهد را از وی بخواهیم “وکیل خوب در مشهد “، بدون اینکه به دادگاه رفته و اقامه دعوا نماییم “بهترین وکیل در مشهد” .

* ارسال اظهارنامه و حتی پاسخ به آن ، امری اختیاری است “وکیل مشهد” ؛ با این وجود مزایایی که استفاده از این ابزار دارد ، سبب شده است تا قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته” وکیل مدافع در مشهد” باشد .

وکیل حرفه ای در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

* بنابراین ، در این مطلب وکیل پایه یک دادگستری در مشهد میپردازد که اظهارنامه چیست؟ و اظهارنامه چه کاربردی دارد؟ و از نگاه بهترین وکیل مشهد، اظهارنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

” هرکس می تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید “

* حق اظهارنامه:

بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی : هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید ؛ مشروط بر اینکه موعد مطالبه فرا رسیده باشد .
* بر اساس این ماده ، نیازی نیست که لزوما با مراجعه به دادگاه “وکیل دادگاه مشهد” و اقدام قضایی حق و حقوق مان را مطالبه کنیم . بلکه با استفاده از اظهارنامه قضایی و بدون حضور در مراجع قضایی می توان به حق دست یافت “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” . لذا در صورتی که از کسی طلبی داریم و آن شخص طلب ما را نمی پردازد “وکیل پایه یک مشهد “و یا از انجام تعهدی که در برابر ما دارد خودداری می کند ، می توان بوسیله اظهارنامه ، این فرصت را به شخص داد که نسبت به پرداخت دین یا ایفای تعهدش اقدام کند” وکیل پایه یک دادگستری مشهد” . چه بسا همین اظهارنامه رسمی سبب حل مشکلات فراوانی شده و از هرگونه اقدام قضایی جلوگیری کند .

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* از آن جهت که اظهارنامه یک ابزار قضایی است و از طرف دادگاه به مخاطب آن ابلاغ الکترونیکی می شود “وکیل خوب در مشهد” ، باید با بیانی محترمانه نگارش شده و حاوی مطالب تهدید آمیز نباشد “بهترین وکیل مشهد” . لذا اطلاع از نحوه تنظیم صحیح اظهارنامه واجد اهمیت فراوانی است .

* برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم اظهارنامه قضایی با وکیل پایه یک دادگستری مشهد تماس بگیرید.
سابقا ، ارسال اظهارنامه از طریق تکمیل فرمی بود که افراد می توانستند از طریق مراجع قضایی تهیه “وکیل دادگستری مشهد” کنند . اما امروزه با استفاده از درگاه خدمات الکترونیک قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی این امر امکانپذیر است.

* کاربرد اظهارنامه:

همانطور که بهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهد بیان ، اظهارنامه وسیله ای است که با استفاده از آن می توان حقی را مطالبه کرد “وکیل حقوقی در مشهد” ، قبل از اینکه اقدام به اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری نمود .

 

وکیل حرفه ای در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* بر این اساس ، سایر کاربردهای اظهارنامه را می توان شامل موارد زیر دانست >>>
* هنگامی که کسی بعنوان مثال بدهی به ما داشته باشد ، می توان به موجب اظهارنامه حق را مطالبه نمود .
* هنگامی که کسی متعهد به انجام امری در برابر دیگری باشد “وکیل کیفری در مشهد” ، می توان به موجب اظهارنامه ایفای تعهد را درخواست کرد .
* در مواردی که افراد می خواهند با هم صلح و سازش کنند نیز می توان با ارسال اظهارنامه این امر را به اطلاع طرف “بهترین وکیل در مشهد” مقابل رساند .
* در صورتی که دلیلی برای اثبات ادعا و مراجعه به دادگستری وجود نداشته باشد نیز می توان با استفاده از اظهارنامه و دریافت پاسخ طرف مقابل ، به دادگاه مراجعه و به پاسخ طرف مقابل استناد “وکیل پایه یک مشهد” نمود .
* زمانی هم که می خواهیم چیزی را به کسی تسلیم کنیم یا به عبارتی می خواهیم وفای به عهد کنیم اما طرف مقابل از پذیرش آن خودداری “وکیل پایه یک مشهد” می کند ، می توان با استفاده از اظهارنامه این کار را انجام داد .

 

وکیل حرفه ای در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* بعلاوه این موارد ، در برخی شرایط ، ارسال اظهارنامه لازم و ضروری است و لذا آگاهی از این موارد موضوع بسیار مهمی است که میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد مشورت بگیرید.

*جهت تنظیم و تقریر و ارسال اظهارنامه بر اساس مستندات قانونی میتوانید با موسسه حقوقی و داوری حق جویان تماس بگیرید و از لیست وکلای پایه یک دادگستری در مشهد و انتخاب بهترین وکیل در مشهد استفاده نمایید.
تلفن هماهنگي : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004