اعاده دادرسی و موارد آن

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

اعاده دادرسی و موارد آن

* اعاده ی دادرسی یکی ازراه های اعتراض به آرا می باشد که دردعاوی حقوقی “وکیل حقوقی در مشهد” و کیفری “وکیل کیفری در مشهد” پیش بینی شده است .

* تفاوتی که اعاده ی دادرسی با سایر شیوه های اعتراض به آرا وجود دارد “وکیل اعاده دادرسی در مشهد” این است که نسبت به احکام دادگاه ها که قطعی شده باشد “وکیل اجرای احکام در مشهد” میتوان اعاده ی دادرسی نمود در حالی که سایر راه های اعتراض تا قبل از قطعی شدن آراء امکان اعتراض وجود دارد . در این مطلب به اختصار وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در مورد اعاده ی دادرسی حقوقی و کیفری توضیح خواهد “وکیل اعاده دادرسی مشهد “داد .

 

وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* سوالی که از وکیل پایه یک دادگستری پرسیده می شود این است که در چه مواردی می توان اعاده ی دادرسی نمود ؟

در پاسخ بهترین وکیل مشهد بیان می‌کند که مطابق ماده ی ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد ذیل امکان اعاده ی دادرسی وجود” وکیل کیفری در مشهد” دارد :

* موارد اعاده دادرسی عبارتند از >>>

١- موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده “وکیل خواهان در مشهد” است .

٢- حکم به میزان بیشتراز خواسته صادر شده “وکیل دادگستری در مشهد” است .

٣- وجود تضاد در مفاد یک حکم “وکیل کیفری در مشهد” که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

 

وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده ی دارسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده “وکیل کیفری ایران” است .

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده” وکیل خوب در مشهد” باشد.

٧- پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده ی دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده “بهترین وکیل در مشهد” است .

* در صورتی که یکی از موارد مذکوروجود داشته باشد وکیل پایه یک دادگستری و فرد بخواهد اعاده ی دارسی نماید طبق قانون اگر در ایران باشد ۲۰ روز “وکیل ایرانی در مشهد” و در صورتی که خارج از کشور باشد ۲ ماه مهلت “وکیل ایرانیان مقیم خارج از کشور در مشهد “خواهد داشت .

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* در صورتی که اعاده ی دادرسی مورد قبول قرار گیرد “وکیل اعاده دادرسی مشهد” اگر محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد “وکیل حقوقی در مشهد “و اگر محکوم به مالی باشد “وکیل پایه یک مشهد” و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه “وکیل اجرای احکام در مشهد “می یابد .

* اما اعاده ی دادرسی در امور کیفری در موارد زیر اعمال” وکیل پایه یک مشهد” خواهد شد :

الف ) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز “وکیل قتل در مشهد” گردد .

ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب داشته “وکیل خوب در مشهد” باشد .

پ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد “وکیل کیفری در مشهد” به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی از آنان احراز گردد .

 

وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

ت) درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر “وکیل اجرای احکام مشهد” شود .

ث) در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده “وکیل خوب مشهد “است .

ج) پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله ی جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی” بهترین وکیل مشهد” باشد .

چ) عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی “وکیل مدافع در مشهد “باشد .

*لازم به ذکر است درخواست اعاده ی دادرسی می بایست به دیوانعالی کشور تقدیم گردد “وکیل دیوانعالی کشور در مشهد” تا در صورت انطباق با یکی از موارد فوق به دادگاه رسیدگی کننده ارجاع گردد “وکیل دیوانعالی در مشهد” در غیر این صورت قرار رد اعاده ی دادرسی صادر “وکیل دیوانعالی در مشهد” می گردد .

 

وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

***در صورتی که می‌خواهید اعاده دادرسی را مطرح کنید قبل از هرگونه اقدام با وکیل متخصص در مرحله تجدیدنظر و دیوانعالی کشور با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نموده و با انتخاب یک وکیل خوب به نتیجه مطلوب برسید. جهت مشاوره با وکیل دادگستری با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.

1 دیدگاه دربارهٔ «اعاده دادرسی و موارد آن»

  1. بازتاب: وکیل کیفری در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب کیفری در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004