اعتبار گواهی عدم امکان سازش

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

اعتبار گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش به معنای عدم توافق و سازش است .بدین مفهوم که زوجین دیگر امکان زندگی مشترک را ندارند که در 2 صورت این گواهی صادر میشود 1-درخواست طلاق از طرف مرد 2- طلاق توافقی

وصدور این گواهی در طلاق توافقی بدین معناست که زوجین در جلسات مشاوره شرکت کرده وطبق نظر کارشناس ی دیگر تمایلی به ادامه ی زندگی بایکدیگر ندارند بنابراین نظریه مذکور برای دادگاه ارسال میگردد و سپس دادگاه بر اساس نظریه ی کارشناسی این گواهی را صادر می کند

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 3 ماه است یعنی ظرف 3ماه از تاریخ ابلاغ گواهی باید آن رابه دفتر خانه ارائه نمایید. لازم به ذکراست وظیفه ی ارائه ی گواهی عدم امکان به دفتر خانه با کسی است که گواهی به نفع او صادر شده است یعنی کسی که در خواست گواهی عدم سازش کرده و دادگاه درخواست او را پذیرفته است.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد 09153104004

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  09153104004

 

سوال:در صورتی که در مدت 3ماه گواهی به دفترخانه ارائه نشود آیا از درجه ی اعتبار ساقط است ؟

پرسش:طبق ماده ی 24 قانون  حمایت خانواده:” مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج وطلاق 3ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است .چنانچه گواهی مذکور ظرف این مدت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف 3ماه از تاریخ تسلیم در دفتر خانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از  درجه ی اعتبار ساقط است:”همچنین طبق تبصره ی ماده مذکور:درهر گاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه ی اعتبار ساقط شودکلیه ی توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادرشده است ملغی میگردد.”

 

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد 09153104004

 

زوجین با داشتن این گواهی و توافقات انجام شده در دفتر خانه حاضر می شوند وصیغه ی طلاق جاری میگردد.

 

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

رضا حسینی برج