اعتبار گواهی عدم امکان سازش

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

اعتبار گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش به معنای عدم توافق و سازش است .بدین مفهوم که زوجین دیگر امکان زندگی مشترک را ندارند که در ۲ صورت این گواهی صادر میشود ۱-درخواست طلاق از طرف مرد ۲- طلاق توافقی

وصدور این گواهی در طلاق توافقی بدین معناست که زوجین در جلسات مشاوره شرکت کرده وطبق نظر کارشناس ی دیگر تمایلی به ادامه ی زندگی بایکدیگر ندارند بنابراین نظریه مذکور برای دادگاه ارسال میگردد و سپس دادگاه بر اساس نظریه ی کارشناسی این گواهی را صادر می کند

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳ ماه است یعنی ظرف ۳ماه از تاریخ ابلاغ گواهی باید آن رابه دفتر خانه ارائه نمایید. لازم به ذکراست وظیفه ی ارائه ی گواهی عدم امکان به دفتر خانه با کسی است که گواهی به نفع او صادر شده است یعنی کسی که در خواست گواهی عدم سازش کرده و دادگاه درخواست او را پذیرفته است.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد  ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

سوال:در صورتی که در مدت ۳ماه گواهی به دفترخانه ارائه نشود آیا از درجه ی اعتبار ساقط است ؟

پرسش:طبق ماده ی ۲۴ قانون  حمایت خانواده:” مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج وطلاق ۳ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است .چنانچه گواهی مذکور ظرف این مدت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف ۳ماه از تاریخ تسلیم در دفتر خانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از  درجه ی اعتبار ساقط است:”همچنین طبق تبصره ی ماده مذکور:درهر گاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه ی اعتبار ساقط شودکلیه ی توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادرشده است ملغی میگردد.”

 

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

زوجین با داشتن این گواهی و توافقات انجام شده در دفتر خانه حاضر می شوند وصیغه ی طلاق جاری میگردد.

 

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

رضا حسینی برج