اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷ شهرداری

وکیل اثبات رابطه نامشروع پیامکی دز مشهد

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷ شهرداری

مسائل مرتبط با ممنوعیت قطع درختان و جریمه‌های مرتبط با آن موضوعاتی مهم در حوزه ساخت و ساز و حفظ محیط زیست هستند. کمیسیون ماده ۷ شهرداری به عنوان یکی از نهادهای مرتبط با مسائل محیط زیست و شهرسازی، دارای نقش حیاتی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با قطع درختان و حفظ فضای سبز در شهرها است.

اطلاعات دقیق‌تری در مورد شرایط و قوانین اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷ شهرداری می‌تواند به شما کمک کند تا در صورت نیاز به حقوق خود دفاع کنید و در مسائل محیط زیست و ساخت و ساز بهترین تصمیم‌ها را بگیرید. کارشناسان مؤسسه حقوقی حق جویان می‌توانند در این زمینه به شما کمک کنند و به سؤالات شما پاسخ دهند.

کمیسیون ماده ۷ شهرداری

کمیسیون ماده ۷ شهرداری وظیفه مهمی را بر عهده دارد که با توجه به اهمیت حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، نقش حیاتی در حفظ محیط زیست و فضای سبز شهری ایفا می‌کند. این کمیسیون با تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم، نظارت مستمر بر عملکرد سازمان‌ها و افراد مرتبط با حفظ فضای سبز را بر عهده دارد.

مهمترین وظایف کمیسیون ماده ۷ شهرداری عبارتند از: ۱. بررسی درخواست‌ها و مجوزهای قطع و هرس درختان در شهرها. ۲. ارزیابی و تصویب باغات شهری و پارک‌ها. ۳. تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفظ فضای سبز و گسترش آن. ۴. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ فضای سبز و محیط زیست در شهرها.

با توجه به اینکه اقداماتی مانند قطع یا هرس درختان بدون مجوز کمیسیون ماده ۷ شهرداری ممنوع است و باعث تخریب فضای سبز و محیط زیست شهری می‌شود، توجه به تصمیمات و دستورات این کمیسیون بسیار حیاتی است.

اعضای کمیسیون تشخیص باغات

اعضای کمیسیون باغات طبق ماده ۷ آیین‌نامه معمولاً شامل افراد زیر می‌شوند:

 1. یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب رئیس شورا: این عضو از جمع اعضای شورای اسلامی شهر، که اکثراً نماینده مردم هستند، برای نمایندگی در کمیسیون باغات انتخاب می‌شود.
 2. یک نفر به انتخاب شهردار، ترجیحاً معاون شهرسازی یا معاونت خدمات شهری شهرداری: این عضو از کارکنان شهرداری، معمولاً از بخش‌های مرتبط با مدیریت فضای سبز و باغات انتخاب می‌شود.
 3. مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز و در صورت نبود، مسئول فضای سبز شهرداری: این عضو معمولاً نماینده‌ای از سازمان‌ها یا بخش‌های مسئول برنامه‌ریزی، توسعه و حفظ فضای سبز شهری است.

حضور تمامی اعضا در جلسات کمیسیون باغات بسیار حیاتی است و برای رسمیت جلسه، حضور همه اعضا لازم است.

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷ شهرداری

فرآیند اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷ شهرداری و رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

 1. تجدید نظر در کمیسیون تجدید نظر:
  • در صورتی که کمیسیون ماده ۷ شهرداری با درخواست شما مبنی بر قطع درختان موافقت نکرده و رای خود را اعلام کرده باشد، شما می‌توانید طبق آیین نامه مربوطه در مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست تجدید نظرخواهی در کمیسیون تجدید نظر را ارائه دهید.
 2. اعتراض به رأی در دیوان عدالت اداری:
  • پس از رأی قطعی کمیسیون، شما می‌توانید به عنوان فرد مقیم ایران تا سه ماه و به عنوان فرد مقیم خارج از کشور تا شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مورد نظر اعتراض کنید.
 3. تجدید نظر در دیوان عدالت اداری:
  • در صورت رد شکایت توسط دیوان عدالت اداری، شما می‌توانید طبق قوانین مربوطه تا بیست روز از تاریخ رد شکایت، از امکان تجدید نظرخواهی به رأی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری استفاده کنید.
 4. ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۷ برای رسیدگی مجدد:
  • در صورت پذیرفته شدن اعتراض شما توسط دیوان عدالت اداری، پرونده به کمیسیون ماده ۷ شهرداری برای رسیدگی مجدد ارسال می‌شود و رأی جدید جایگزین رأی قبلی خواهد شد.

در هر مرحله از این فرآیند، ممکن است نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشید تا بهترین راه حل برای پرونده خود را انتخاب کنید.

اختیارات و وظایف کمیسیون ماده ۷ شهرداری

اصلاحات اعمال شده در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مسئولیت نظارت بر اجرای این قوانین را به عهده کمیسیون تشخیص باغات قرار داده است. این کمیسیون به عنوان یک سازمان مستقل از شهرداری‌ها متولی بررسی درخواست‌های قطع یا هرس درختان است.

بنابراین، هر شخص حقیقی یا حقوقی برای قطع یا هرس درختان، باید درخواست خود را به این کمیسیون ارائه کند و منتظر نظر مثبت آن باشد. در صورتی که قطع یا هرس درختان بدون اخذ نظر مثبت این کمیسیون انجام شود، فرد یا سازمان مرتکب این عمل واجد مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری خواهد بود.

این تغییرات قانونی به منظور حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، از اهمیت بالایی برخوردار است و برای جلوگیری از نابودی بی‌رویه منابع طبیعی شهری و حفظ محیط زیست شهری اتخاذ شده است.

رسیدگی در کمیسیون تشخیص باغات

طبق آیین نامه اجرائی لایحه اصلاح قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری، متقاضی مکلف است برای تشخیص باغ بودن ملک یا ضرورت قطع درختان، درخواست خود را به کمیسیون ماده ۷ ارسال کند. این درخواست باید حاوی مدارک و سوابق مربوط به ملک و ضرورت قطع درختان باشد که در “بند د” ماده یک آیین نامه مذکور آمده است.

پس از ارسال درخواست، کمیسیون ماده ۷ مسئول بررسی مدارک و سوابق ارائه شده است. نظر نهایی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و سوابق، ظرف یک ماه اعلام می‌شود و به ذینفع ابلاغ می‌گردد. در نهایت، تصمیم این کمیسیون برای قبول یا رد درخواست و اجازه یا عدم اجازه قطع درختان به ذینفع ابلاغ می‌شود.

مرجع اعتراض به آرای کمیسیون باغات شهرداری

اعتراض به آرای کمیسیون باغات می‌تواند از طریق دو مرجع، یعنی شورای اسلامی شهر و دیوان عدالت اداری انجام شود. این دو مرجع به عنوان مراجع اعتراضی مورد قبول برای ذینفعان محسوب می‌شوند.

 1. شورای اسلامی شهر: طبق تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه، متقاضی می‌تواند ظرف دو ماه از ابلاغ رأی کمیسیون به شورای اسلامی شهر اعتراض کند. این شورا مسئول بررسی اعتراض و ارائه نظر قطعی در مورد آن است.
 2. دیوان عدالت اداری: متقاضی می‌تواند در صورت عدم رضایت از تصمیم شورای اسلامی شهر یا در صورتی که اعتراض به رأی کمیسیون مستقیماً به شورا ارجاع نشده باشد، ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ رأی، در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان عدالت اداری مرجعی است که به عنوان مرجع تظلم، تصمیمات و اقدامات مأموران دولتی را بررسی و رسیدگی می‌کند.

مراجعه به یک وکیل دیوان عدالت اداری در این مراحل بسیار حیاتی است، زیرا این مراحل دارای پیچیدگی‌های حقوقی و فنی زیادی هستند و نیازمند دانش و تجربه حقوقی است. وکیل می‌تواند به شما راهنمایی کامل در مورد اقدامات لازم و حقوق شما در این مراحل ارائه دهد.

مدارک مورد نیاز برای اعتراض به آرا کمیسیون تشخیص باغات

برای اعتراض به آرای کمیسیون تشخیص باغات و تغییر کاربری زمین، مدارکی که لازم است عبارتند از:

 1. مدارک شناسایی: شامل کپی اسناد شناسایی مانند کارت ملی یا شناسنامه.
 2. سند مالکیت: شامل اسنادی که مالکیت زمین را نشان می‌دهند، مانند سند مالکیت یا قراردادهای معتبر مالکیت زمین.
 3. نقشه و کروکی زمین: برای نشان دادن موقعیت و مرزهای دقیق زمین مورد اعتراض.
 4. رأی کمیسیون باغات: باید رأی کمیسیون باغات مبنی بر تأیید یا رد درخواست قبلی را ارائه دهید.
 5. موافقت‌نامه اداره محیط زیست: این موافقت‌نامه برای تغییر کاربری زمین و قطع درختان لازم است.
 6. دلایل و مستندات اثبات کننده ضرورت تغییر کاربری زمین یا قطع درخت: می‌تواند شامل گزارش‌های محیط زیستی، نیازمندی‌های شهری، یا مستندات دیگر مرتبط با ضرورت تغییر کاربری زمین یا قطع درخت باشد.
 7. درخواست ارائه شده به کمیسیون ماده ۷ شهرداری: باید درخواست اصلی که به کمیسیون ارائه شده است را نیز ارائه دهید.

با ارائه این مدارک و انجام مراحل مورد نیاز، می‌توانید به درخواست تغییر کاربری زمین و اعتراض به آرای کمیسیون تشخیص باغات پیگیری کنید.

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری برای اعتراض به آرای کمیسیون باغات

امور مربوط به ساخت و ساز و قطع درختان در ملک خود نیازمند رعایت قوانین و مقررات مربوطه است. ابتدا باید اطمینان حاصل کرد که ملک شما در محدوده باغات ثبت شده است یا خیر و سپس باید از کمیسیون ماده ۷ شهرداری مجوز لازم را دریافت کنید.

پیگیری امور در دیوان عدالت اداری، مرحله‌ای مهم و پیچیده است که نیازمند داشتن وکیل متخصص در این زمینه می‌باشد. وکیل متخصص دیوان عدالت اداری با دانش و تجربه‌ای که دارد، می‌تواند به شما در پیگیری و حل اختلافات مربوط به این نوع پرونده‌ها کمک کند و حقوق شما را به نحو مطلوب دفاع کند.

بهتر است برای پیگیری امور در دیوان عدالت اداری از وکیل متخصص و ماهری استفاده کنید تا بتوانید به بهترین نتیجه ممکن دست یابید.

جمع بندی

بسیار عالی که مشاوران حقوقی شما آماده‌اند تا در مورد پرونده‌های مطروحه در کمیسیون باغات راهنمایی کنند. حفظ فضای سبز در شهرها و جلوگیری از قطع درختان از اهداف مهم و حیاتی است که نیازمند تلاش و همکاری همه افراد و مراجع ذی‌ربط می‌باشد.

استفاده از مشاوران حقوقی متخصص در این زمینه، به مالکان ملک‌ها و افرادی که می‌خواهند در مورد قطع درختان اعتراض کنند، کمک بسیار مفیدی خواهد بود. آن‌ها می‌توانند در فرآیند اعتراض، ارائه مدارک و پیگیری موارد حقوقی کمک کنند تا حقوق شهروندان و حفظ فضای سبز به بهترین شکل ممکن تضمین شود.

تماس 09156024004