اعتراض به رأی ماده ۴۷۷

افراز ملک مشاع

اعتراض به رأی ماده ۴۷۷

رأی  ۴۷۷ چیست؟ چگونه به ماده ۴۷۷ اعتراض می کنید؟ آیا مردم می توانند به ماده ۴۷۷ اعتراض کنند؟ آیا تا به حال در پرونده های مربوط به احکام بخش ۴۷۷ شرکت داشته اید؟ بند ۴۷۷ چه ویژگی هایی دارد؟ قدرت اعتراض به ماده ۴۷۷ کجاست؟ ماده ۴۷۷ مشمول کدام قانون است؟ چگونه وکیل دادگاه بدوی می تواند به رأی ماده ۴۷۷ اعتراض کند و شرایط آن را بررسی کند؟ موضوع اصلي ماده ۴۷۷ كدام حوزه حقوقي است؟ آیا آیین دادرسی ماده ۴۷۷ با سایر اعتراضات متفاوت است؟

حکم بخش ۴۷۷ تأثیر عمده‌ای بر قضاوت بسیاری از پرونده‌های مربوط به امور کیفری در دادگاه‌ها و سایر محاکم قضایی خواهد داشت. قبل از اینکه بخواهید از رای ماده ۴۷۷ مطلع شوید، باید بدانید که روند رسیدگی به پرونده های مطرح شده در دادگاه های کیفری با روند رسیدگی به پرونده های مطرح شده در دادگاه ها بسیار متفاوت است.

به همین دلیل توصیه می شود هرکسی که می خواهد وضعیت پرونده را در دادرسی تحلیل کند ابتدا موضوع پرونده را بداند و از همان ابتدا به یک منبع اطلاعاتی موثق مراجعه کند تا تمام اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورد. در خصوص حکم ماده ۴۷۷ و پرونده کیفری این پرونده سعی شده است در این مقاله تمامی اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار دهیم، پس تا پایان متن با ما همراه باشید.

 

رای ماده ۴۷۷ در دعوای کیفری

رای ماده ۴۷۷ یکی از احکامی است که بسیار حائز اهمیت است و فقط روند تجدیدنظرخواهی این حکم از روند قضایی خاصی برخوردار است. حکم ماده ۴۷۷ مشتمل بر مواردی است که قاعدتاً باید شرایط مختلف قانونی احراز شود. با توجه به ماده ۴۷۷ که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، باید بدانید که در صورتی که رئیس قوه قضائیه به استناد ادله قانونی، استنادات قانونی و سایر مستندات ارائه شده تشخیص دهد که تصمیم هر یک از مراجع قضایی اتخاذ شده است. بر اساس شرع و قانون نیست، به راحتی می تواند آن را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. در اين صورت ديوان عالي كشور پرونده را به شعبه ۴۷۷ ارسال مي‌كند و مجدداً مراحل قانوني  آن را بررسي مي‌كنند كه تصميم‌گيري بر اساس حقوق مردم است.

اعتراض به رأی ماده ۴۷۷ برای کلیه کسانی که در جریان دادرسی دچار تردید و دارای موازین شرعی  رأی ماده ۴۷۷ هستند می‌توانند موضوع را از طریق مرجع قضایی پیگیری کنند.

رای ماده ۴۷۷ و ارتباط قانونی با وکیل مجرب

موارد متعددی وجود دارد که بر اساس ماده ۴۷۷ تصمیم بر آن استوار است و زمانی که در جریان رسیدگی بخواهیم به حکم قطعی در پرونده های کیفری اعتراض کنیم، باید چارچوب قانونی را بدانیم تا بتوانیم به سرعت به پرونده رسیدگی کنیم. امکان پذیر و بدون تاخیر ممکن است. می توانیم به یک نتیجه برسیم

در نظر داشته باشید که پرونده های کیفری دارای حساسیت های نسبتاً خاصی هستند و به همین دلیل در پیگیری و تشکیل اسناد و استشهادیه ها دقت بیشتری لازم است و این همان کاری است که وکیل کیفری که سال ها در این زمینه بوده انجام می دهد. او در این زمینه تجربه دارد و می تواند این کار را به بهترین شکل انجام دهد.

یکی از مواردی که مردم را از تصمیم گیری درست در مورد رای اصل ۴۷۷ باز می دارد این است که در اعتراضات نمی دانند چگونه باید عمل کنند و کسی را نمی شناسند که به آنها کمک کند. وکیل کسی است که می تواند در جلسه مشاوره به سؤالات مردم پاسخ دهد و در صورت توافق طرفین پرونده آنها را برای اعتراض به رأی ماده ۴۷۷ بپذیرد.

 

 

تماس 09156024004