اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

در واقع، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی دولتی مختص به بررسی اعتراضات علیه تصمیمات اداری عمومی، می‌تواند در مواردی که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نقض قوانین یا حقوق فردی را تشخیص دهد، به اصلاح یا ابطال آن رای بپردازد. برخی از مواردی که می‌تواند باعث ابطال رای شود عبارتند از:

 1. عدم رعایت حقوق دفاعی: اگر مالک یا سازنده مجازاتی را به دلیل عدم ابلاغ فرم تخلف ساختمانی یا عدم ارائه مهلت دفاعیه دریافت کند و این امور در پرونده مشخص نباشد، دیوان عدالت اداری ممکن است رای را نقض دانسته و اصلاح یا ابطال کند.
 2. عدم موافقت با موارد قانونی: اگر دیوان عدالت اداری تشخیص دهد که برای حکم تخریب، موارد قانونی و مصوبات شهرداری کافی موجود نبوده است، می‌تواند رای را نقض کرده و ابطال کند.
 3. اعتراض به عیب‌های شکلی: اگر در اجرای رویه‌ها و روند جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰، ایرادات شکلی یا قانونی وجود داشته باشد مانند نقض قوانین مربوطه یا عدم امضای صورت جلسه توسط تمام اعضای کمیسیون، ممکن است دیوان عدالت اداری به ابطال رای بپردازد.

در هر صورت، مهم است که درخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ با استناد به مستندات و شواهد قانونی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. برای این کار، بهتر است با کمک یک وکیل متخصص در حوزه حقوق شهرداری و ماده ۱۰۰ اقدام کنید تا به نحو احسن از حقوق خود دفاع کنید و درخواست ابطال رای را به درستی مطرح کنید.

 

مدت اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰

مدت اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دو حالت تقسیم می‌شود:

 1. اعتراض به رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰: شما ۱۰ روز زمان دارید تا پس از ابلاغ رای، نسبت به آن اعتراض خود را به کمیسیون تجدیدنظر ارائه دهید.
 2. اعتراض به رای قطعی شده (از کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر): در این حالت، مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری ۳ ماه از تاریخ قطعیت رای است.
  • برای افراد مقیم خارج از کشور، این مهلت به ۶ ماه افزایش می‌یابد.
  • مطابق قانون، هر ماه ۳۰ روز محسوب می‌شود.

این تفاوت‌ها در مهلت‌ها برای افراد مقیم داخل و خارج از کشور، اهمیت دارد و باید در محاسبه زمان اعتراض به دقت به آن توجه کرد تا فرصت اعتراض از دست نرود.

 

نمونه از دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

در زیر یک نمونه از دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری آورده شده است. توجه داشته باشید که این فقط یک نمونه کلی است و جزئیات می‌توانند بر اساس مورد خاص شما تغییر کنند. به همین دلیل، همان‌طور که پیشنهاد شد، استفاده از خدمات یک وکیل متخصص توصیه می‌شود.


بسمه تعالی

دیوان عدالت اداری

بخش تجدیدنظر

موضوع: اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰

معروضه دادخواست:

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، دارای شناسنامه شماره [شماره شناسنامه] صادره از [محل صدور]، و کد ملی [کد ملی]، ساکن [آدرس دقیق] به وکالت از طرف [نام و نام خانوادگی موکل در صورت نیاز] با احترام به استحضار می‌رساند رای صادر شده از کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری [نام شهر] به شماره پرونده [شماره پرونده] مورخ [تاریخ صدور رای] به دلایل زیر قابل اعتراض و تجدیدنظر است:

 1. [دلیل اول: مثلاً عدم رعایت حقوق دفاعی، عدم ابلاغ قانونی رای، و غیره]
 2. [دلیل دوم: اگر دلیلی دیگر وجود دارد]
 3. [ادامه دلایل در صورت نیاز]

لذا از محضر عالی دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی و نقض رای مذکور به دلیل نقض آشکار قوانین و مقررات جاریه را دارم.

ضمناً کلیه مستندات و اسناد مثبت ادعای خود را ضمیمه می‌نمایم.

[آدرس دقیق و شماره تماس برای اطلاع از نتیجه]

امضا: [امضای شاکی یا وکیل]

تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]