اقاله قرارداد و فسخ چه تفاوتی باهم دارند؟

اقاله قرارداد و فسخ چه تفاوتی باهم دارند؟

اقاله قرارداد و فسخ چه تفاوتی باهم دارند؟

اصطلاحات حقوقی مانند اقاله و فسخ در حوزه قراردادها بسیار مهم هستند و تفاوت‌های حائز اهمیتی دارند. اقاله و فسخ هر دو به پایان دادن به یک قرارداد اشاره دارند، اما از نظر رویه و شرایط متفاوتی را دارند.

 • اقاله: در اقاله، طرفین با توافق مشترک به پایان رسیدن قرارداد را تصمیم می‌دهند. این به این معناست که هر دو طرف موافقت می‌کنند که قرارداد را لغو کنند. این موضوع معمولاً در شرایطی اتفاق می‌افتد که هر دو طرف متوجه می‌شوند که قرارداد دیگر به درستی برقرار نیست یا نمی‌تواند اجرا شود.
 • فسخ: در فسخ، یکی از طرفین به تنهایی تصمیم می‌گیرد که قرارداد را لغو کند. این ممکن است به دلیل نقض شرایط قرارداد توسط یکی از طرفین یا به دلیل عدم اجرای تعهدات موجود در قرارداد باشد. این اقدام بیشتر به صورت یک تصمیم انفرادی از سوی یکی از طرفین صورت می‌گیرد و نیازی به موافقت طرف دیگر ندارد.

با این تفاوت‌ها، درک درست از مفهوم هر یک از این اصطلاحات به افراد کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را در مورد پایان دادن به یک قرارداد بگیرند.

 

برای اقاله قرارداد چه باید کرد؟

برای اقاله یک قرارداد، این نکات بسیار حیاتی هستند که باید به آنها توجه شود:

 1. لازم بودن عقد: اقاله قرارداد تنها در صورتی ممکن است که عقد موردنظر از جمله عقود لازم باشد. عقود لازم عبارتند از عقودی که برای انجام یک معامله یا انجام یک عمل حقوقی، طبق قوانین یا عرف، ضروری است.
 2. اهلیت طرفین: هر دو طرف باید اهلیت لازم برای اقاله قرارداد را داشته باشند. این به این معناست که طرفین باید قادر به انجام اعمال حقوقی و تصمیم‌گیری باشند.
 3. موضوع اقاله: موضوع اقاله باید دقیقاً مشخص شود. اگر موضوع اقاله مبهم باشد، اقاله باطل خواهد بود و قرارداد به اجرا در خواهد آمد.
 4. توافق میان طرفین: برای اقاله قرارداد، هر دو طرف باید با توافق متقابل به این موضوع موافقت کنند. این نوع توافق نشان دهنده اراده صریح طرفین به پایان رساندن قرارداد است.

با رعایت این نکات، اقاله قرارداد به درستی انجام می‌شود و قرارداد به پایان می‌رسد.

 

آیا امکان اقاله تمامی قراردادها هست؟

امکان اقاله تمامی قراردادها وجود ندارد و وجود شرایط خاصی برای اقاله ضروری است. برخی از عقود به دلیل اهمیت و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی یا حقوقی‌شان، از اقاله مستثنی می‌شوند. مواردی که از اقاله معمولاً مستثنی هستند شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. عقد وقف: عقد وقف، که به معنای اختصاص دادن یک مال یا دارایی به اهدای عام می‌باشد، معمولاً از اقاله مستثنی است. زیرا وقف عموماً به منافع عمومی مربوط می‌شود و تقدیر از اجرای آن توسط دادگاه صورت می‌گیرد.
 2. عقد نکاح: عقد نکاح نیز از اقاله مستثنی است. در اکثر کشورها، تنها راه برای پایان دادن به یک ازدواج طلاق است و اقاله قرارداد ازدواج معمولاً قابل قبول نیست.
 3. عقودی با تأثیرات اجتماعی یا حقوقی بسیار بزرگ: در مواردی که اقاله یک قرارداد موجب تأثیرات جدی بر جامعه یا افراد می‌شود، ممکن است دادگاه از انجام اقاله جلوگیری کند.

در نتیجه، همانطور که اشاره شد، وجود شرایط خاص و توافق متقابل طرفین تنها شرایط لازم برای اقاله قرارداد نیستند، بلکه مسائل اجتماعی، حقوقی و اخلاقی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد.

 

اقاله راه بهتری برای اتمام قرارداد است یا فسخ؟

بین اقاله و فسخ، هیچکدام به تنهایی بهتر یا بدتر نیستند و تصمیم برای استفاده از یکی از آنها باید با توجه به شرایط خاص هر قرارداد و ترجیحات طرفین اتخاذ شود. اما در برخی موارد، اقاله می‌تواند راه بهتری برای اتمام قرارداد باشد.

در ادامه، چند مزیت اقاله نسبت به فسخ قرارداد ذکر می‌شود:

 1. حفظ روابط: اقاله معمولاً به معنای توافق متقابل طرفین برای پایان دادن به قرارداد است. این موضوع می‌تواند منجر به حفظ روابط خوب بین طرفین شود، در حالی که فسخ ممکن است به دلیل اجباری بودن یک طرف، باعث تضرر روابط شود.
 2. کاهش مخاطرات حقوقی: اقاله ممکن است به توافق متقابل بین طرفین منجر شود و این باعث کاهش مخاطرات حقوقی و ادامه رسیدگی به دعاوی قانونی مرتبط با فسخ قرارداد می‌شود.
 3. جلوگیری از اختلافات: اقاله ممکن است به توافق بر سر شرایط پایان قرارداد منجر شود که این موضوع می‌تواند از ایجاد اختلافات و مشکلات بیشتر جلوگیری کند.
 4. سرعت در اتمام: اقاله معمولاً موجب سرعت بیشتر در اتمام قرارداد می‌شود، زیرا نیازی به رفت و آمد در دادگاه و انتظار برای صدور حکم قضایی نیست.

با این وجود، هر قرارداد و شرایط آن منحصر به فرد است و در نهایت تصمیم باید با توجه به موقعیت خاص و ترجیحات طرفین گرفته شود.

تماس 09156024004