امکان ازدواج با دختر همسر

امکان ازدواج با دختر همسر

امکان ازدواج با دختر همسر

ازدواج با دختر همسر یکی از انواع ازدواج مورد تأیید در برخی از حضرتی شرعی و قوانین مدنی است. در شرع اسلام، ازدواج با دختر همسر به عنوان ازدواج با خویشاوند سببی شناخته می‌شود. در برخی از حضرتی اسلامی و کشورها، ازدواج با دختر همسر می‌تواند مطابق با شریعت و قوانین مدنی مورد قبول باشد، اما برای انجام این نوع ازدواج ممکن است برخی شرایط و محدودیت‌ها وجود داشته باشد.

در اسلام، ازدواج با دختر همسر معمولاً برای افرادی که به دلایلی از ازدواج با همسر قبلی خود جدا شده‌اند یا همسرشان درگذشته است، مطرح می‌شود. اما برای انجام این نوع ازدواج، باید به موارد زیر توجه داشت:

  1. اجازه از همسر قبلی: در بسیاری از موارد، اگر همسر قبلی شما در حال حاضر زنده باشد، باید از او اجازه ازدواج با دخترش را دریافت کنید. این اجازه به عنوان شرط اساسی برای انجام ازدواج با دختر همسر شما در نظر گرفته می‌شود.
  2. عدالت و منصفانه بودن: ازدواج با دختر همسر باید به نظر عدالتی و منصفانه آمد. این به معنای این است که شما نباید به عنوان شوهر همسر قبلی از او بی‌انصافی کرده باشید و ازدواج با دختر همسر نباید به ضرر او باشد.
  3. انطباق با قوانین محلی: قوانین مدنی کشور شما ممکن است شرایط خاصی برای ازدواج با دختر همسر در نظر بگیرند. بنابراین، شما باید مقررات محلی را رعایت کنید و به موارد مربوطه از قانون مدنی مراجعه کنید.

 

امکان ازدواج با دختر همسر

در اسلام، ازدواج با دختر همسر پیشین ممکن است برخی شروط و محدودیت‌ها داشته باشد، اما اگر همسر قبلی فرد به دلایلی از ازدواج جدا شده باشد یا درگذشته باشد و مرد با دختر همسر خود آمیزش جنسی نداشته باشد، ازدواج با دختر همسر پیشین معمولاً ممکن است بدون مشکل شرعی انجام شود.

اگر آمیزش جنسی بین مرد و همسر سابق وجود داشته باشد، برخی از مذاهب اسلامی به ازدواج با دختر همسر سابق خود توجیهی نمی‌دهند و این ازدواج به عنوان نکاح ابالمس شناخته می‌شود که در برخی از جوامع ممکن است قانونی نیز ممنوع باشد.

 

حکم شرعی ازدواج با دختر همسر چیست؟

شرع اسلام به نکاح یک زن و مرد با تأکید زیادی توجه دارد و ازدواج را به عنوان یکی از موارد بسیار پسندیده و موجه‌ترین راه برای ادامه نسل بشر معرفی می‌کند. تشکیل خانواده از طریق نکاح فراهم‌آورنده محیطی امن و سالم برای رشد و تربیت فرزندان است. با این وجود، در اسلام و قوانین مدنی، برای حفظ نهاد خانواده و اجتناب از مشکلات احتمالی، برخی موانع برای نکاح تعیین شده‌اند.

یکی از این موانع، محرمیت ازدواج با برخی از خویشاوندان نسبی است. این به معنای این است که ازدواج با خویشاوندانی که فرد به عنوان خویشاوند نسبی دارد، به دلیل قرابت نسبی و احترام به نهاد خانواده، ممکن است ممنوع باشد. از این دسته موانع می‌توان به ازدواج با دختر همسر اشاره کرد.

حکم ازدواج با دختر همسر، به وجود برخی شرایط مشروط است. اصولاً دختر همسر به عنوان “ربیبه” شناخته می‌شود و به عنوان دختری که همسر مرد از شوهر قبلی او دارد تعریف می‌شود. در شرع اسلام، ازدواج با ربیبه در صورت وجود آمیزش جنسی میان مرد و همسر فعلی اش ممنوع و حرام است. این به معنای این است که اگر مرد با همسر فعلی خود رابطه جنسی داشته باشد، نمی‌تواند با دختر همسر اش ازدواج کند، حتی پس از فوت یا طلاق از همسر فعلی. اما اگر آمیزش جنسی نداشته باشد، ازدواج با دختر همسر ممکن و مجاز است.

در نتیجه، حکم ازدواج با دختر همسر از نظر شرعی به وجود آمیزش جنسی بین مرد و همسر فعلی و مادر ربیبه بستگی دارد. اگر آمیزش جنسی وجود داشته باشد، ازدواج با دختر همسر حرام است و در غیر این صورت، معمولاً جایز می‌باشد.

 

حکم قانونی حکم ازدواج با دختر همسر

در قانون مدنی، ماده ۱۰۴۷ موارد ممنوعیت دائمی نکاح را بین برخی از اشخاص تعریف کرده است، از جمله مواردی که ممنوعیت دائمی نکاح را تشکیل می‌دهند و باعث می‌شوند که نکاح بین افراد مذکور تحت هیچ شرایطی ممکن نباشد. ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی می‌رود:

“نکاح بین این اشخاص، به واسطه مصاهره، ممنوع دائمی است: ۱) بین مرد و مادر و جدات زن، از هر درجه که باشد؛ اعم از نسبی و رضاعی. ۲) بین مرد و زنی که سابقا، زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعی باشد. ۳) بین مرد با اناث، از اولاد زن، از هر درجه که باشد، ولو رضاعی، مشروط بر اینکه بین زن و شوهر، زناشویی واقع شده باشد.”

بنا به این ماده، ازدواج بین مرد و دختر همسر او (ربیبه) در صورتی که بین مرد و مادر دختر آمیزش جنسی رخ داده باشد، ممنوعیت دائمی دارد و طبق قانون مدنی، این نکاح تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. اما در صورتی که آمیزش جنسی بین مرد و مادر دختر نداشته باشد، ازدواج با دختر همسر به عنوان یک ازدواج قانونی و مجاز تلقی می‌شود. این ماده قانونی بر اساس موانع دائمی نکاح تعیین می‌کند که آیا ازدواج میان دختر همسر و مرد ممکن و مجاز است یا خیر.

بنابراین، مطابق ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی، حکم ازدواج با دختر همسر از نظر قانونی به وجود آمیزش جنسی بین مرد و مادر دختر وابسته است. اگر آمیزش جنسی وجود داشته باشد، ازدواج با دختر همسر تحت هیچ شرایطی ممکن نیست. در غیر این صورت، ازدواج قانونی و مجاز خواهد بود.

تماس 09156024004