انواع دیه و میزان آن در سال 98

انواع دیه

انواع دیه و میزان آن در سال 98

انواع دیه و میزان آن در سال 98

انواع دیه کدام است و میزان آن در سال 98 چقدر است؟

دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام است. بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود. در تعریف حقوقی، دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود.

میزان دیه از سوی شارع (دادگاه) برای جنایت تعیین شده‌است.

میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است.

چهار ماه قمری محرم، رجب ، ذی القعده و ذی الحجه ماه های حرام هستند و در این چهار ماه به‌ جز برای دفاع ، جنگ کنار گذاشته می‌شود و دیه افزایش می‌یابد.

هدف از این کار ایجاد امنیت برای افرادی است که می‌خواهند به حج بروند یا تجارت کنند و به سلامت به شهر خود برگردند.

این سنت، از قبل از اسلام به جا مانده است.

بیشتر بودن  دیه در این ماه ها را تغلیظ دیه می گویند.

تغلیظ به معنای غلظت وشدت بخشیدن است و در اصطلاح  حقوقی به این معنی است که در  ماه های مذکور ، یک سوم دیه  در حالت عادی بر آن اضافه می شود. (بهترین وکیل دعاوی دیه در مشهد 09153104004)

در تعریفی دیگر دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود.

به عبارت دیگر دیه مالی است که پرداخت ان به سبب قتل و یا جنایت برنفس و یا عضو بر عهده جانی یا قایم مقام او می باشد و باید ان را به مجنی علیه و یا ولی او ادا کند.

دیه در مواردی که قصاص ممکن نیست و هم چنین در موارد صدمات و جنایات غیر عمدی پرداخت می شود و در موارد عمدی، علاوه بر دیه، قصاص نیز برای مجنی علیه یا ولی او متصور است.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

پرداخت دیه بر عهده فرد مقصر است و اگر وی فوت نموده باشد از ماترک وی پرداخت می‌شود. البته امروزه در صورتی که تصادف با خودرو صورت گیرد پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشد. (وکیل خوب در مشهد 09153104004)

معیار محاسبه نرخ دیه ارزش 100 شتر است.

البته معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر 100 شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از 100 گاو، یک هزار گوسفند، 200 حلّه، یک هزار دینار و 10 هزار درهم.

فرد قاتل که دیه را پرداخت می‌کند، اختیار دارد که هر یک از این موارد را انتخاب کند، همچنین اگر طرفین با هم توافق کنند، می‌تواند قیمت مورد انتخاب شده را بپردازد.

بر اساس شرع و قانون مجازات اسلامی (ماده 297 ) دیه نفس انسان مسلمان يکی از امور شش گانه است كه قاتل در انتخاب هر يک از آن‌ها مخير می‌باشد و تلفيق آن‌ها جايز نيست:

1- 100 شتر سالم و بدون عيب كه خيلی لاغر نباشند.

2- 200 گاو سالم و بدون عيب كه خيلی لاغر نباشند.

3- يک هزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلی لاغر نباشند.

4- 200 دست لباس سالم از حله های يمن

5- يک هزار دينار مسكوک و غير مغشوش كه هر درينار يک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.

6- 10 هزار درهم مسكوک سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره هستند.

تبصره- قيمت هر يک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفين و يا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.

 

وکیل در مشهد 09153104004

 

بر اساس ماده فوق قاتل می‌تواند هر يک از موارد فوق را انتخاب کند اما مورد چهارم (حله يمن) به لحاظ اينکه امروزه وجود ندارد و تحصيل آن متعذر است از اين شش قسم خارج شده است.

” انواع دیه و میزان آن در سال 98 “

درهم و دينار هم به نظر برخی فقها و از جمله فتوای مقام معظم رهبری در حقيقت همان قيمت احشام ثلاثه است. يعنی قيمت یک هزار دينار و 10 هزار درهم برابر قيمت 100 شتر و 200 گاو و يا یک هزار گوسفند بوده است و از اين نظر موضوعيت ندارد. وزارت دادگستري به منظور تعيين و تثبيت نرخ ديه با استفاده از نظر هيئت كارشناسان قيمت بازار احشام (گاو ، گوسفند و شتر) را ابتدا هر 6 ماه يک بار و بعد هر يک سال يک بار تعيين و مراتب را به صورت بخشنامه به دادگستری‌های سراسر كشور ابلاغ می‌کند.

میزان دیه در سال 98 برای ماههای عادی معادل مبلغ 270 میلیون تومان و در ماه های حرام مبلغ 360 میلیون تومان است.

انواع دیه بدین صورت است: دیه مقدر و دیه غیر مقدر یا از منظری دیگر دیه نفس و دیه اعضا و منافع.

منظور از دیه مقدر دیه ای است که میزان آن در شرع و قانون مشخص شده و دیه غیر مقدر که به آن ارش نیز گفته میشود،به آن بخش از خسارت وارد شده به اعضای بدن که میزان آن در قانون یا شرع تعیین نشده باشد گفته می‌شود.

ارش انواع دیه براساس موارد زیر تعیین می‌شود:

نوع و کیفیت آسیب وارد‌شده بر فرد.

با در نظر گرفتن دیه.

نظر کارشناس. (وکیل کیفری در مشهد 09153104004)

دیه نفس دیه ای است که در اثر قتل مجنی علیه به ولی دم او تعلق میگیرد و دیه اعضا ومنافع در موارد غیر قتل و براساس مقدار مشخض شده قانونی و یا میزان کارشناسی شده به مجنی علیه یا ولی او تعلق میگیرد.

 

نوع و شرح انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت:

حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (یک صدم دیه کامل)

دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (دو صدم دیه کامل)

متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (سه صدم دیه کامل)

سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (چهار صدم دیه کامل)

موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان نمایان شود. (پنج صدم دیه کامل)

هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را ایجاد نکند. (ده صدم دیه کامل)

مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد. (پانزده صدم دیه کامل)

مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد. (یک سوم دیه کامل)

دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه شکستگی سر، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد. (وکیل حرفه ای در مشهد 09153104004)

وکیل کیفری در مشهد

نوع و شرح انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به بدن:

جراحت‌های وارد شده به بدن به اندازه نصف جراحات وارد شده به سر و صورت دیه تعلق می‌گیرد؛ مقدار دیات جراحات بدن به شرح زیر است.

حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (0.5 صدم دیه کامل)

دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (یک صدم دیه کامل)

متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (1.5 صدم دیه کامل)

سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (دو صدم دیه کامل)

جراحت: زخمهای ایجاد شده در بدن بوسیله آلات جرح و مانند آن را جراحت می گویند.

(حرفه ای ترین وکیل کیفری و حقوقی در ایران 09153104004)

 

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برجرضا حسینی برج