بارداری در ازدواج موقت

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

بارداری در ازدواج موقت

ازدواج موقت یا عقد منقطع یا در اصطلاح عامیانه “صیغه ی”، بر خلاف ازدواج دائم برای مدت معيني بر آن صیغه عقد جاری می شود ، در این نوع از ازدواج که ماهیت آن با ازدواج دائم متفاوت است ، هدف نه تشکیل خانواده بلکه رفع نیازهای جنسی و عاطفی طرفین در مواقع ضروری است ، از این رو افراد خواهان تشکیل خانواده باید ازدواج دائم کنند ، از آنجا که ازدواج موقت همواره به صورت پنهانی و بیشتر توسط افراد متاهل صورت ميگیرد ، لذا چنین ازدواجی در دفاتر ثبت ازدواج و شناسنامه ها ثبت نمی گردد و در صورت بارداری در ازدواج موقت مسائل مشکلات فراوانی برای مادر و فرزند ایجاد خواهد شد .

اگر فرزندی از ازدواج موقت بوجود آید ، این فرزند از نظر حقوقی هیچ گونه تفاوتی با فرزند حاصل از ازدواج دائم ندارد و باید حقوق او پرداخت گردد .
همان طور که نفقه و مراقبت از فرزند حاصل از ازدواج دائم بر عهده ی پدر است ، پدر باید از کودک خود که حاصل از ازدواج موقت است ، مراقبت کرده و نفقه ی او را پرداخت نماید .

حکم قانونی بارداری در ازدواج موقت چیست؟

اگر چه ثبت نشدن ازدواج موقت ، غیر قانونی نبوده و مجازاتی ندارد اما در مواردی که زن باردار شود ، جهت تعیین هویت فرزندمتولد شده ، قانون حمایت از خانواده مرد را مجبور به ثبت ازدواج موقت کرده است .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

این مسئله در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت از خانواده چنین آمده است ؛ در جهت استواری روابط خانوادگی ، مطابق با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، ازدواج دائم مبنای تشکیل خانواده است و مورد حمایت قرار دارد و ازدواج موقت با تابعیت از قوانین شرعی و مدنی در مواردی چون ؛ باردار شدن زن ، توافق زوجین و شرط ضمن عقد ثبت آن الزامی خواهد بود .

*در صورت عدم ثبت ازدواج موقت و بارداری در ازدواج موقت ، اثبات نسب فرزند به پدر مشکل خواهد بود و ممکن است که مرد زیر بار نرفته و مشکلات حیثیتی و حقوقی بسیاری برای زن ایجاد گردد .
مطابق با ماده ی ۱۲۵۸ قانون مدنی : زن جهت اثبات دعوی نسب فرزند به پدر ، باید ۵ دلیل را دارا باشد ؛ اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ، امارات و قسم ، لذا در این راستا اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد ، اسناد کتبی که یکی از ۵ دلیل اثبات هر دعوی هستند ، موجود نبوده و اثبات نسب فرزند به پدر با مشکل مواجه می شود .

 

حضانت فرزند در ازدواج موقت

مطابق با ماده ی ۱۱۶۸ قانون مدنی : نگهداری از فرزندان تکلیف والدین بوده و هزینه های آنان برعهده پدر خانواده است .
هنگامی که زنی در ازدواج موقت باردار شد این فرزند مشروع و حلال می باشد ، اگر چه مدت عقد پایان یابد ، بهتر است که جهت بهره مندی فرزند از محبت پدر و مادر ، مدت عقد برای چند سال تمدید گردد .
در صورت عدم تمدید زمان ازدواج موقت ، مرد تنها موظف به پرداخت نفقه ی فرزند خواهد بود و زن هیچ گونه حقی نخواهد داشت .

زدواج موقت هیچ گونه حق و حقوقی را از لحاظ نفقه برای خود زن ایجاد نمی کند.

*مطابق با ماده ی ۱۱۵۸ قانون مدنی: طفل متولد شده در زمان زوجیت به شرطی که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد ، متعلق به شوهر است ، لذا در صورت انکار مرد ، زن می تواند به دادگاه مراجعه نماید و درخواست اثبات زوجیت داده تا نسب فرزند به پدر اثبات گردد .

* جهت انجام کلیه امور مربوط به “اثبات نسب ” و “نکاح موقت” (صیغه) و “مشاوره قبل ازدواج” با وکیل خانواده در مشهد و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با شماره تلفن ٠٩١۵٣١٠۴٠٠۴ تماس حاصل فرمائید. *

تماس 09156024004