بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد

 

جنون زوجین

“جنون” به دسته ای از اختلالات روانی گفته می شود که به ناتوانی فرد درواقعیت سنجی منجر می شود وبا نشانه مثل هذیان وتوهم همراه است.

 

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

جنون زوجین می تواند یکی از علل فسخ نکاح باشد که این امر درماده ی ۱۱۲۱ قانون مدنی بیان شده است:

جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر باشد یا ادواری برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می کند.

 

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

جنون یک علت مشترک برای زوجین می باشد اما قانون گذار یک تفاوت برای آن بیان کرده است وآن زمان جنون است.جنون زوجه درصورتی موجب حق فسخ برای زوج خواهد شد که عیب مزبور درزمان عقد وجود داشته باشد.بنابراین اگر زنی بعد از عقد دچار جنون شود مرد حق فسخ نکاح به استناد جنون راندارد

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

اما جنون مرد اگر بعد از عقد نیز حارث شود برای زن حق فسخ ایجاد خواهدکرد.

جواز وکالت زوجه درطلاق علاوه بر بند ب سند نکاحیه،ماده ی ۱۱۳۰قانون مدنی نیز می باشد.

بند ب بیان می کند درصورت حدوث جنون برزوج درمواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد زوجه ازجانب زوج در اجرای طلاق وکیل است.

 

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

ماده ی ۱۱۳۰قانون مدنی جنون را ازمصادیق عسروجرح به بیماری های صعب العلاج روانی اشاره کرده است.

لازم به ذکر است طبق ماده ی ۱۱۲۴قانون مدنی زمانی برای طرفین حق فسخ ایجاد می گردد که زوج یا زوجه حین عقد از جنون دیگری آگاه نباشد چراکه اگر باعلم به مجنون طرف مقابل باوی ازدواج کند طبق قاعده ی اقدام حق فسخ برای او ایجاد نمی شود.

نکته مهم در مورد مهریه ی زوجه فسخ نکاح می باشد.

 

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

اگرعلت فسخ ازجانب زوج باشد مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد مگردر۲صورت:

۱-علت فسخ عنن باشد

۲-پس از نزدیکی باشد که دراین صورت مهریه به زوجه تعلق می گیرد.

اما از آن جایی که فسخ معمولا قبل از نزدیکی می باشد بهتراست زوجه به جای فسخ ازطلاق استفاده کند تاهم نفقه ایام زوجیت را دریافت کند وهم نیمی از مهریه خودر درصورتی که فسخ نکاح به دلیل جنون زوجه باشد ورابطه ی زناشویی نیز صورت نگرفته باشدمهریه به زوجه تعلق نخواهدگرفت.

درصورتی که فسخ نکاح به دلیل جنون زوجه باشد ورابطه ی زناشویی نیز صورت نگرفته باشدمهریه به زوجه تعلق نخواهدگرفت.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

رضا حسینی برج

تماس 09156024004