بهترین وکیل املاک در مشهد

بهترین وکیل املاک در مشهد

بهترین وکیل املاک در مشهد

 

اسقاط حق کسب و پیشه

در قانون موجر و مستاجر۱۳۷۶ و ۱۳۵۶ از واژه جق کسب و پیشه صحبت شده است . تا قبل از سال ۷۶ قانون گذار معتقد بود

که سرقفلی همان حق کسب و پیشه است و تفاوتی میان این دو قائل نبود.

 

قبل از موارد اسقاط حق کسب  و پیشه که مخصوص ملک تجاری می باشد ابتدا تعریفی از آن ارائه خواهیم داد . طبق قانون حق کسب و پیشه حقی است

که تاجر از تدوام اشتغال از مکانی که اجاره کرده است به دست می آورد.  که حق مستاجر و تاجری است که در این مغازه شهرت کسب کرده

و در صورت تغییر محل کار مستاجر مشتری های خود را از دست خواهد داد و بار دیگر باید از صفر شروع کند.

لازم به ذکراست این حق کسب و پیشه  به علت استغال مستاجر در محل کسب به وجود می اید  چه وجهی با مالک پرداخت شود چه نشود.

 

بهترین وکیل املاک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

سوال؟

در چه صورتی این حق ساقط می شود؟

پاسخ:

در ۴ صورت این حقو ساقطمی شود که به اختصار هر یک را توضیح خواهیم داد.

 

بهترین وکیل املاک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال سرقفلی نماید مالک می تواند

ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه کند.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی مشود.

اگر در اجاره نامه شغل خاصی قید شودو مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید

کل حق و حقوق قانونی وی از بین می رود و مالک می تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید

 

بهترین وکیل املاک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تعدی و تفریط: تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگیری است

و تفریط به معنای عذم انجام تعهدات قراردادی یا معارف برای حفظ مال دیگری می باشد .

با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین می رود

و مالک ملک می تواند بدن پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه کند.

 

عدم پرداخت اجاره بها: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره بها می باشد.

صاحب سرقفلی مکلف است طی مدت ۱۰ روز از هرماه نسبت  به  پرداخت اجاره بها مالک اقدام نماید.

 

بهترین وکیل املاک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

قانون هیچ بهانه ای را برای برای عدم پرداخت اجاره بها نمی پذیرد و در صورت عدم پرداخت آن از طرف مالک سرقفلی،

مالک ملک می تواند با ارسال اظهار نامه نسبت به درخواست اجاره بها اقدام نماید .

هرگاه بعد از دوبار ارسال اظهارنامه مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بها را پرداخت نکند مالک می تواند

نسبت به درخواست اجاره بها و تخلیه ی ملک از طربق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید.

تماس 09156024004