بهترین وکیل امور خانواده در مشهد

بهترین وکیل امور خانواده در مشهد

بهترین وکیل امور خانواده در مشهد

 

منع اشتغال زنان

اشتغال زنان همواره یکی از مسائل مهم در زندگی زوجین بوده است.از آن جایی که زنان استقلال مالی را مدنظر قراردارند

داشتن شغل مناسب همیشه برای آنان در اولویت قراردارد.البته اگر بگذریم از زنانی که مجبور به کارهستند تابتوانند امرار معاش کنند

 

بهترین وکیل امور خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

اما اینکه زنان می تواند شاغل باشند یاخیر؟واینکه آیا زوج می تواند مانع اشتغال همسر خود گردد؟

مطابق اصل ۲۸قانون اساسی:”هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است

ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوقی دیگران نیست برگزیند…..”بنابراین همه افراد جامعه

اعم اززن ومرد حق اشتغال دارند وهیچ کس نمی تواند مانع اشتغال آنان گردد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

اما دربرخی موارد درزندگی مشترک زوج مانع اشتغال زوجه می گردد که این حق درقانون حمایت خانواده وهم در قانون مدنی بیان شده است.

به موجب ماده ی ۱۸قانون حمایت خانواده ومصوب ۵۳که هم چنان به قوت خود باقی است.

“شوهر می تواند باتائید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی

یاحیثیت خود بازن باشد منع کند.زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی رابنماید.

دادگاه درصورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.

“ضمانت اجرای این ماده جواز طلاق برای طرفین است که منجر به صدور گواهی عدم سازش می شود.دراین ماده این حق رابرای هردو طرف درنظر گرفته است.

 

 

بهترین وکیل امور خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

منظور ازمنافی مصالح خانوادگی یعنی شغل زوجه نباید موجب اخلال درجریان عادی امور خانواده

ومانع تربیت فرزندان واداره خانه گردد.هم چنین منظور از منافی حیثیات یعنی نوع پوشش

ونوع کاری که انجام می دهد با حیثیت خانوادگی درتضاد باشد.

لازم به ذکر است مصالح خانواده وحیثیات نسبی است ودرافراد مختلف،متفاوت است.

به همین دلیل در این موارد باید به وضعیت خاص زن یامرد وسایر ویژگی ها مثل میزان تحصیلات،

وضعیت اجتماعی،نسب خانوادگی و….توجه نمود.

 

بهترین وکیل امور خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

نکته ی مهم دیگران آن است که این منع اشتغال زوجه به صورت مطلق نمی باشد بلکه فقط با بعضی حرفه ها ومشاغل می تواند مخالفت نماید

که دراینصورت زوجه باید شغلی را انتخاب کند که بامصالح خانواده وحیثیات زوجین سازگارباشدمضافا اینکه مرد نمی تواند صرف ادعا مانع اشتغال زوجه گردد بلکه باید دادخواستی درهمین مورد به دادگاه تقدیم کند وپس از حکم دادگاه مبادرت به منع اشتغال زوجه نماید واگر دادگاه تشخیص دهد این شغل منافی مصالح خانوادگی نیست مرد نمی تواند از آن جلوگیری کند.

 

بهترین وکیل امور خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

نکته ی آخر اینکه اگرزوج قبل از ازدواج از شرایط اشتغال زوجه آگاهی داشته وباوی ازدواج کرده است یااینکه اشتغال زوجه درشرطی به طور صریح یاضمنی بیان شده باشد مرد نمی تواند ازاشتغال زن جلوگیری کند.

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

1 دیدگاه دربارهٔ «بهترین وکیل امور خانواده در مشهد»

  1. بازتاب: بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد - ولایت قهری - 09153104004

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004