بهترین وکیل حضانت در مشهد

بهترین وکیل حضانت در مشهد

بهترین وکیل حضانت در مشهد

 

ازدواج مجدد مادر و سلب حضانت

حضانت از مسائل مهم کودکان می باشد.به موجب ماده ی 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال

هم حق وهم تکلیف ابوین است.بدین جهت نه کسی می تواند این حق را از آنان بگیرد ونه خود والدین می توانند ازاین تکلیف قانونی امتناع کنند.

طبق ماده ی 1169قانون مدنی”برای حضانت ونگهداری طفل که والدین اوجدا از یکدیگر زندگی می کنند

مادرتاسن7سالگی اولویت دارد وپس از آن باپدر است .”این ماده نشان دهنده اولویت داشتن حضانت والدین است که این حق تقدم حتی پس از جدایی نیزوجوددارد.

 

 

 

بهترین وکیل حضانت در مشهد 09153104004 

 

بااین حال درمواردی ممکن است این حضانت که حق والدین است

سلب شود که موارد سلب حضانت درماده ی 1173قانون مدنی بیان شده است:

 

1-اعتیاد زیان آور به الکل،موادمخدر وقمار

2-اشتهار به فساد اخلاق وفحشاء

3-ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4-سوءاستفاده ازطفل یااجباراو به ورود به مشاغل ضداخلاقی

5-تکرر ضرب وجرح خارج ازحد متعارف

وکیل خانواده در مشهد

یکی از موارد مهم سلب حضانت ازدواج مجدد مادر می باشد که درماده ی 1170قانون مدنی به آن اشاره شده است

“اگر مادرمدتی که حضانت طفل بااوست مبتلا به جنون شود یابه دیگری شوهرکند حق حضانت باپدر خواهدبود.

 

 

بهترین وکیل حضانت در مشهد 09153104004 

 

لازم به ذکر است چون حضانت حق والدین می باشد پس از رفع موانع می تواند ازاین حق خود استفاده نماید.

مضافا اینکه ماده ی 1171قانون مدنی بیان می دارد اگر پدر فوت کند حضانت بامادر خواهدبود.

بدین مفهوم که سلب حضانت ازمادر درصورت شوهر کردن و

ازدواج مادرمشروط به حیات پدراست ودرصورت فوت او،مادر اولویت خواهدداشت.

هم چنین ماده ی 45قانون حمایت خانواده بیان می دارد.”رعایت غبطه ومصلحت

کودکان ونوجوانان درکلیه ی تصمیات دادگاه ها ومقامات اجرایی الزامی است.”

 

بهترین وکیل حضانت در مشهد 09153104004 

 

بنابراین اگر شرایط قانونی وقضایی ونیاز مبرم  طفل ومادر به یکدیگر باقی بودن حضانت فرزند

را بامادر پس از ازدواج مجدد مادر اقتضاءنماید به نظرمی رسد باید ماده ی 45را

بر ماده ی 1170قانون مدنی دارای اولویت دانست.نکته ی دیگراینکه اگر درزمان طلاق شوهر

حق حضانت فرزند را به  زن واگذار کرده باشد این حق بعد از ازدواج مجدد زن ساقط نمی گردد.

مگر اینکه پس از ازدواج صلاحیت نگهداری کودک را نداشته باشد.

 

حضانت:حفظ،نگهداری وتربیت طفل حضانت می باشد.

معنی فقهی حضانت:ولایت وسلطنت بر تربیت طفل

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004