بهترین وکیل حضانت در مشهد

بهترین وکیل حضانت در مشهد

بهترین وکیل حضانت در مشهد

 

ازدواج مجدد مادر و سلب حضانت

حضانت از مسائل مهم کودکان می باشد.به موجب ماده ی ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال

هم حق وهم تکلیف ابوین است.بدین جهت نه کسی می تواند این حق را از آنان بگیرد ونه خود والدین می توانند ازاین تکلیف قانونی امتناع کنند.

طبق ماده ی ۱۱۶۹قانون مدنی”برای حضانت ونگهداری طفل که والدین اوجدا از یکدیگر زندگی می کنند

مادرتاسن۷سالگی اولویت دارد وپس از آن باپدر است .”این ماده نشان دهنده اولویت داشتن حضانت والدین است که این حق تقدم حتی پس از جدایی نیزوجوددارد.

 

 

 

بهترین وکیل حضانت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ 

 

بااین حال درمواردی ممکن است این حضانت که حق والدین است

سلب شود که موارد سلب حضانت درماده ی ۱۱۷۳قانون مدنی بیان شده است:

 

۱-اعتیاد زیان آور به الکل،موادمخدر وقمار

۲-اشتهار به فساد اخلاق وفحشاء

۳-ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

۴-سوءاستفاده ازطفل یااجباراو به ورود به مشاغل ضداخلاقی

۵-تکرر ضرب وجرح خارج ازحد متعارف

وکیل خانواده در مشهد

یکی از موارد مهم سلب حضانت ازدواج مجدد مادر می باشد که درماده ی ۱۱۷۰قانون مدنی به آن اشاره شده است

“اگر مادرمدتی که حضانت طفل بااوست مبتلا به جنون شود یابه دیگری شوهرکند حق حضانت باپدر خواهدبود.

 

 

بهترین وکیل حضانت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ 

 

لازم به ذکر است چون حضانت حق والدین می باشد پس از رفع موانع می تواند ازاین حق خود استفاده نماید.

مضافا اینکه ماده ی ۱۱۷۱قانون مدنی بیان می دارد اگر پدر فوت کند حضانت بامادر خواهدبود.

بدین مفهوم که سلب حضانت ازمادر درصورت شوهر کردن و

ازدواج مادرمشروط به حیات پدراست ودرصورت فوت او،مادر اولویت خواهدداشت.

هم چنین ماده ی ۴۵قانون حمایت خانواده بیان می دارد.”رعایت غبطه ومصلحت

کودکان ونوجوانان درکلیه ی تصمیات دادگاه ها ومقامات اجرایی الزامی است.”

 

بهترین وکیل حضانت در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ 

 

بنابراین اگر شرایط قانونی وقضایی ونیاز مبرم  طفل ومادر به یکدیگر باقی بودن حضانت فرزند

را بامادر پس از ازدواج مجدد مادر اقتضاءنماید به نظرمی رسد باید ماده ی ۴۵را

بر ماده ی ۱۱۷۰قانون مدنی دارای اولویت دانست.نکته ی دیگراینکه اگر درزمان طلاق شوهر

حق حضانت فرزند را به  زن واگذار کرده باشد این حق بعد از ازدواج مجدد زن ساقط نمی گردد.

مگر اینکه پس از ازدواج صلاحیت نگهداری کودک را نداشته باشد.

 

حضانت:حفظ،نگهداری وتربیت طفل حضانت می باشد.

معنی فقهی حضانت:ولایت وسلطنت بر تربیت طفل

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴