بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

 

ازدواج مجدد مادر

یکی از تکالیفی که قانون برعهده ی پدرومادر قرار داده است حضانت فرزندان می باشد که این امر طبق قانون هم حق است وهم تکلیف ؛

حق است زیرا کسی نمی تواند حضانت را آنان بگیرد مگر درموارد قانونی و تکلیف است

زیرا نمی توانند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند وآن را به دیگری بسپارند(بهترین وکیل خانواده درمشهد09153104004)

 

بهترین وکیل خانواده در مشهد 09153104004

 

مطابق قانون حضانت فرزندان تا7سالگی بامادر است و پس از آن برعهده ی پدر قرار خواهدگرفت کسی که حضانت فرزندان را برعهده می گیرد باید دارای شرایطی باشد:

1-توانایی عملی

2-شایستگی اخلاقی

3-عقل

4-اسلام

5-عدم ازدواج مادرباشخص دیگر(بهترین وکیل طلاق توافقی درمشهد09153104004)

 

وکیل خانواده در مشهد

 

درمورد ازدواج بامادرباشخص دیگرذکر این نکته ضروری است که درصورتی که پدر درقیدحیات باشد ومادر ازدواج مجدد نماید

حضانت فرزندان ازوی سلب خواهد شد بدین مفهوم که حتی اگرحضانت به مادر باشد با ازدواج حضانت سلب می گردد

ولی اگر پدرقید حیات نباشد ومادر ازدواج کند این حضانت سلب نخواهدشدزیرا مادر درحضانت اولویت دارد.

بدین مفهوم که سبب حضانت ازمادر درصورت ازدواج مجدد مادر مشروط به حیات پدراست.(بهترین وکیل حضانت درمشهد09153104004)

 

 

بهترین وکیل خانواده در مشهد 09153104004

 

لازم به ذکر است درشرایطی که حضانت به طور قانونی برعهده ی یکی از والدین است ممکن است

که پدر یامادر صلاحیت وشرایط نگهداری ازطفل را نداشته باشد که دراین موارد دادگاه ازآنان سلب حضانت می کند

زیرا آنچه برای دادگاه اهمیت دارد مصلحت طفل می باشد بنابراین اگرمصلحت طفل رعایت نگردد حتی اگر طبق قانون حضانت برعهده ی پدر یامادر باشد سلب می گردد

چه مواردی مشمول سلب حضانت دادگاه می باشد؟

 

بهترین وکیل خانواده در مشهد 09153104004

درقانون مواردی را برشمرده که ذیل به آنها اشاره می نمائیم:

1-اعتیاد زیان آوربه الکل به موادمخدر،قمار

2-اشتهار به فساد اخلاقی وفحشا

3-ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی

4-سوءاستفاده ازطفل یااجباراو به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد،فحشا،تکدی گری،قاچاق

5-تکرارضرب و جرح خارج ازحدتعارف(بهترین وکیل پایه یک دادگستری درمشهد09153104004)

نکته ی مهم درمورد حضانت آن است که اگر حضانت برعهده ی مادرقرار بگیرد.هزینه های طفل برعهده ی پدر است

که دادگاه باتوجه به سن کودک،نیازهای روزمره،موقعیت اجتماعی،محل اقامت میزان هزینه ها را مشخص می کند

زیرا اصل براین است پرداخت نفقه ازنظر قانونی برعهده ی پدر می باشد واگرمادر هزینه ها را پرداخت کند

وبعدازمدتی توان پرداخت دیگر نداشته باشد می تواند مجددا ازپدر درخواست هزینه ها را بنماید.

 

برای راهنمایی ومشاوره ی بیشتر درخصوص موضوع بااین شماره تماس بگیرید

09153104004