بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد

 

عدم باروری زوجین

ناباروری و عقیم بودن بدین معناست که اگر زن وشوهری یکسال بعد از ازدواج بدون استفاده از روشهای جلوگیری بارداری

وداشتن رابطه جنسی صاحب فرزند نشوند.امروزه به علت مشکلات اقتصادی وشاید شناخت

بیشتر از یکدیگر درسالهای اولیه زوجین تمایلی به بچه دار شدن ندارند به همین علت ممکن است

از موضوع ناباروری خود اطلاعی نداشته باشند واین مشکل به تصمیم به بچه دارشدن خود را نشان خواهدداد.

 

بهترین وکیل خانواده در مشهد 09153104004

 

یکی از دلایل درخواست طلاق ازسوی زوجه عقیم بودن زوج می باشد.

که این حق طلاق هم به موجب بند10عقد نامه وهم بند13قانون حمایت خانواده می باشد.

طبق بند 10عقدنامه زوجه می تواند درموردی که پس از5سال از زندگی مشترک زوج به

جهت عقیم بودن یاعوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود طلاق بگیرد.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

لازم به ذکراست این شروط اختیاری می باشد ومرد می تواند ذیل آن را امضاءننماید.

بند13قانون حمایت خانواده سال53که هم چنان به قوت خود باقی است بیان می دارد:

“درصورت عقیم بودن یکی از زوجین از جهت عوارض وخصوصیات جسمی نتواند

از یکدیگر صاحب اولاد شوند یکی از موارد درخواست طلاق ازسوی زن می باشد.”

 

 

بهترین وکیل خانواده در مشهد 09153104004

 

 

دیوانعالی کشور نیز طی رای عقیم بودن وناباروری زوج را ازمصادیق عسروجرح زوجه دانسته

به همین علت اگرمردی ذیل شرط عقد نامه امضاءننماید پس از گذشت 5سال زوجه می تواند

به استناد عسروجرح ناشی از بچه دارنشدن زوج، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.وحرف ادعا

و احتمال درمان ناباروری زوج با روش های نوین درمانی نافی حق طلاق زوجه نیست.

آنچه اهمیت دارد آن است که حرف بچه دارنشدن زوج ازطریق طبیعی پس از مدت 5سال برای طلاق ازسوی زوجه کفایت می کند.

 

بهترین وکیل خانواده در مشهد 09153104004

 

بادرخواست زوجه برای طلاق مهریه بصورت کامل به زوجه تعلق می گیرد

واگرزوج توان مالی برای پرداخت حقوق زوجه را ندارد می تواند دادخواست اعساردهد.

ذکر این نکته ضروری می رسد که عقیم بودن مرد از موارد فسخ نکاح نیست

اما اگر دلیل عقیم بودن مربوط به مشکلات دستگاه تولید نسل زوج باشدبطوری

که امکان برقراری رابطه زناشویی را نداشته می تواند ازموارد فسخ نکاح باشد.

 

 

بهترین وکیل خانواده در مشهد 09153104004

 

 

درمورد نازایی زوجه نیز باید گفت از آنجایی که درخواست طلاق ازسوی زوج محدودیت خاصی ندارد

بدین مفهوم که حتما لازم نیست دلیلی برای طلاق داشته باشد،دراین مورد نیز می تواند همسر

خود را طلاق دهد ولی باید تمام حقوق مالی زوجه ازجمله مهریه بطور کامل پرداخت شود.

ازآنجایی که اینگونه طلاق ازسوی مرد می باشدشرط تنصیف دارایی نیز به قوت خود باقی می باشد.

بنابراین می توان گفت به علت نازایی زوجه نه تنها مهریه وی تعلق می گیرد بلکه تمام حقوق مالی زوجه باید پرداخت گردد.

 

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004