بهترین وکیل دادگاه انقلاب

وکیل رضا حسینی برج

بهترین وکیل دادگاه انقلاب

 

موارد صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به شرح ذیل می باشد:

۱ – جرایمی که علیه امنیت باشند(اعم از امنیت داخلی و امنیت خارجی کشور) ، محاربه و افساد فی الارض (یعنی مواردی که شخصی برای ایجاد رعب و وحشت و از بین بردن امنیت و آرامش مردم دست به اسلحه ببرد) بغی ( به موردی گفته می شود که اشخاصی به صورت گروهی جهت مقابله با اساس نظام و امنیت ملی قیام مسلحانه کنند) تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا ایجاد حریق و یا تخریب و اتلاف اموال جهت مقابله کردم با نظام.

۲ – موارد توهین به رهبری و مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران.

۳ – کلیه ی جرایم راجع به مواد مخدر ، روانگردانها و مشتقات آن ، قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

۴ – موارد دیگری هم که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

وکیل خانواده در مشهد

مشاوره با وکیل دادگاه انقلاب در مشهد

 

برای مشاوره با وکیل دادگاه انقلاب در حد ۱ سوال یا یک دقیقه با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید .

 

تعریف مهمات :

مظروفی با اشکال و ابعاد معین که حاوی باروت یا پیشرانه ای مشخص بر حسب نوع مشخصات سلاح می باشد که بر اثر فعال شدن توسط مکانیسم اسلحه می تواند پرتابه همراه خود را به فاصله تعیین شده پرتاب کند.

 

تعریف اقلام و مواد تحت کنترل:

اقلام ،مواد و تجهیزاتی که تولید ،ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات ، ترانزیت، ترخیص ،حمل، نگهداری و هر گونه معامله آن ها تحت کنترل باشد.

از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه ، منفجره، شیمیایی، رادیو اکتیو میکروبی، گازهای بیهوش کننده، بی حس کننده، اشک آور، شوک دهنده ها و تجهیزات نظامی و انتظامی) به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه ، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۰۸/۱۰/۱۳۹۲

 

دادگاه انقلاب با چه هدفی ایجاد شد؟

رسیدگی به چه جرایمی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟دادگاه انقلاب جزء دادگاههای تخصصی است یا اختصاصی؟

در حوزه قضایی شهرستانها به تشخیص چه مرجعی دادگاه اختصاصی انقلاب تشکیل می گردد؟

از سیستم تعدد قضات پیروی می کند یا وحدت قاضی؟

طبق قوانین خاص رسیدگی به کدام امور دیگر به دادگاه انقلاب واگذار شده است؟

دادگاه انقلاب اسلامی بعد از انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) (که بعدها حکم حکومتی نامیده شد) جهت رسیدگی و تعیین تکلیف اموال بازمانده از رژیم سابق تشکیل گردید و از جمله دادگاههای اختصاصی می باشد که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به یکسری موارد خاص را دارد و تحت هیچ شرایطی حق رسیدگی به موارد دیگر را ندارد.

دادگاه تخصصی با دادگاه اختصاصی تفاوت دارد به این شرح که دادگاه تخصصی از شعب دادگاه عمومی می باشد که به جرایم و یا دعاوی خاصی رسیدگی می کند و این امر مانع از ارجاع دیگر دعاوی به این شعبات نخواهند شد.

طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به تعداد مورد نیاز در مرکز هر استان دادگاه انقلاب تشکیل می شود و در حوزه قضایی شهرستانها به تشخیص رئیس قوه قضاییه این امر انجام می گیرد. که تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد.

 

سایر مواردی که به موجب قوانین خاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است. مانند :

ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳
‌(این ماده بیان میدارد جهت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی مکلف است در مرکز هر یک از استانهای‌کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی م معین نماید.)

۲٫تبصره ی ۶ قانون اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴

(به جرائم موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد مخدر در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.)

۳٫ماده ی ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

(ماده ی ۴۴ نیز بیان میدارد که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. )

 

ماده ی۱۱ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امو سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶
(این ماده نیز رسیدگی به جرايم موضوع قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند را در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب می داند.

علی هذا هر چند دادگاه های کیفری ۲ و دادگاه انقلاب دارای صلاحیت های ذاتی متفاوتی می باشند ولی انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم موضوع جرایم در صلاحیت محاکم مذکور بر عهده ی دادسرایی واحد، تحت عنوان دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد.

دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرایمی که موجب مجازاتی که در بند الف و ب و پ و ت ماده ی ۳۰۲ از قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده با نصاب یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود که با حضور دو عضو هم رسمیت میابد و برای رسیدگی به دیگر موضوعات با حضور رئیس و یا دادرس علی البدل با حضور یک مستشار نیز تشکیل می شود.

ماده ۳۰۲ آ.د.ک بیان می دارد که جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد:

الف .جرایمی که موجب ایجاد مجازات سلب حیات می گردند.

ب.جرایمی که موجب حبس ابد می باشد.

پ. جرایمی که موجب مجازات قطع عضو و یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمی به اندازه ی نیمی از یک دیه کامل و یا بیش از آن باشد.

 

تماس 09156024004