بهترین وکیل در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل خوب حقوقی در مشهد


بهترین وکیل در مشهد

 

قاعده ي منع تحصیل دلیل

* یکی از قواعد مهم که دادرسی مورد استفاده قرار میگیرد ‘قاعده ی منع تحصیل دلیل’ است. این قاعده یکی از مهمترین قواعد در دادرسی میباشد که به ویژه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی “وکیل دادسرا در مشهد” اهمیت دارد.

* معنای این قاعده آن است که زمانی که دعوایی مطرح میگردد طرفین باید دلایل خود را به دادگاه ارائه نمایند “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” و دادگاه هیچگاه نباید برای طرفین دلایل جور کند، بی طرفی مهمترین وظیفه ی دادگاه در برابر اصحاب دعوی میباشد “وکیل پایه یک مشهد” به همین امر در قانون آیین دادرسی سابق پیش بینی شده بود(هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می‌کند “وکیل خوب در مشهد” .

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

*تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری ،در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه ی محل و تحقیق از گواهان “بهترین وکیل در مشهد” و مسلجین اسناد و ملاحظه ی پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها ،تحصیل دلیل نمی‌باشد.
اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی ماده ی ۱۹۹ قاعده ی تحصیل دلیل تعدیل شد. این ماده آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: درکلیه ی امور حقوقی “وکیل حقوقی در مشهد “، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی ،هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشه انجام خواهد داد “وکیل کیفری در مشهد” .
بدین مفهوم دیگر قاضی دادگاه به طور مطلق دلیلی را نمیپذیرد بلکه صحت و سقم آن را مورد بررسی قرار” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” میدهد.

* در همین راستا ماده ی ۱۴قانون امورحسبی “وکیل قیم در مشهد” نیز این قاعده را بیان کرده است : در امورحسبی دادرس باید هرگونه بازجویی واقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد “وکیل دادگستری در مشهد” هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد “وکیل دادسرا در مشهد” و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود بررسی کند.

 

بهترین وکیل در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* همچنین ماده ی ۳۷ قانون مذکور بیان میدارد: دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید “وکیل دادگاه تجدید نظر در مشهد” هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید ولازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می آورد.

* جهت آشنایی با دلایل محکمه پسند در دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده و دادگاه انقلاب میتوانید با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حرفه ای مشهد تماس حاصل نمایید. شماره تماس ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴