بهترین وکیل دعاوی تجاری شرکتها در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


بهترین وکیل دعاوی تجاری شرکتها در مشهد

تشکیل شرکت هم بوسیله امتزاج ممکن است هم بوسیله عقد مستقل.

ارائه مشاوره حقوقی وقبول وكالت دادگستری در زمینه طرح یا دفاع از كلیه دعاوی تجاری از قبیل

– مشاوره در تأسیس انواع شركت های تجاری
– مشاوره در تدوین اساسنامه وشركتنامه
– مشاوره حقوقی به مدیران شركت های تجاری (به طور موردی و مستمر)

 

– طرح ودفاع از دعاوی راجع به شركتهای تجاری از جمله – ورشكستگی – انحلال – ابطال تصمیمات هیأت مدیره یا مدیر عامل
– مطابه وجوه كلیه اسناد تجاری
– مشاوره واجرای داوری در زمینه اختلافات شركاء واختلافات شركت با شخص حقیقی تاجر یا طرف قرارداد و سایر دعاوی ومسائل راجع به تجار،شركتها و عملیات تجاری

نکته:  شرکت مدنی شخصیت حقوقی مستقل ندارد اما اگر موضوع فعالیت کار تجاری باشد در حکم شرکت تضامنی است.

ارثیه زنان از ملک و زمین

موضوع یا متعلق شرکت یا :

١- عین
٢- منفعت
٣- حق

مثال موضوع یا متعلق شرکت وقتی عین باشد، مثل: دو نفر باهم دیگر خانه ای بخرند.

 

شرکت در قانون مدنی دو معنی دارد:

١- اشاعه :اجتماع چند حق در یکجا
٢- عقد شرکت: عقدی که میان شرکا مال مشاع است که به موجب آن یک یا چند نفر از شرکا از سوی دیگران ماذون در اداره مال مشاع و تقسیم سود و زیان هستند.

 

تقسیم در عقد شرکت ها عبارت است از تبدیل شدن مال مشاع به مال مفروز.

تقسیم در عقد شرکت یا به تراضی یا به اجبار.
تقسیم نوعی تمیز حق که در آن مبادله صورت پذیرد.

 

نکته: اگر دو شریک به طور اطلاق ماذون در اداره مالی باشد اصل بر اجتماع است مگر نیابت در زمان های مختلف و ضمن اعمال حقوقی جداگانه داده شده باشد و ظاهر در استقلال هر کدام باشد.

نکته: مثال موضوع یا متعلق شرکت وقتی منفعت باشد، مثل: دو نفر یا بیشتر باهم خانه‌ای را اجاره نمایند.

نکته: هرگاه دو شریک مستقل در دو تاریخ کاری را انجام دهند، کار مقدم نافذ است و دیگری بدون موضوع می‌شود.

بهترین وکیل دعاوی تجاری شرکتها در مشهد -ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴