بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

 

طفل ناشی از زنا

دراسلام به ازدواج وتشکیل خانواده تاکید شده است به همین دلیل روابط نامشروع عملی مذموم

دربین مردم وازنظر اسلام است که متاسفانه گاهی درجامعه شاهد آن هستیم اما نکته ی مهم در این میان فرزندی است

که در این رابطه نامشروع شکل می گیرد وطرفینی که حاضر به قبول طفل نیستند و آن را انکار می کنند.

که این انکار ازسوی پدر اتفاق می افتد.

درمواردی که طفلی ناشی از رابطه ی نامشروع شکل می گیرد چه باید کرد وچگونه می توان آن را به پدر نسبت داد؟

اماره ی فراش یکی از قواعد فقهی می باشد که طبق این قاعده چنانچه انتساب کودکی به پدر مورد تردید باشد

باشرایطی نسبت آن کودک به پدر اثبات می شود واین قاعده از امارات قانونی می باشد.

قانون گذار نیز در ماده ی 1158قانون مدنی بیان داشته است

“طفل متولد درزمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تازمان تولد کمتر از6ماه وبیشتر از10ماه نگذشته باشد.”

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

برای احراز اماره ی فراش باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

1-نسب مادری ثابت باشد

2-وجودنکاح صحیح بین زن ومرد موجود باشد

3-بین زن وشوهر نزدیکی واقع شده باشد

4-تولد طفل پس از 6ماه از تاریخ نزدیکی باشد

5-بیش از 10ماه از تاریخ نزدیکی تاتولد طفل  نگذشته باشد.

لازم به ذکر است که اماره ی فراش درصورتی معتبر است که ناشی از نزدیکی بعد از نکاح باشد زیرا اماره ی فراش در روابط نامشروع اعتبار ندارد.

 

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد 09153104004

 

طبق ماده ی 1167قانون مدنی طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود که این ماده به معنی عدم وظیفه ی پدر نیست

بلکه مفهوم ماده آن است که از وی ارث نمی برد وتوارث وولایتی بین آنان نیست

اما نگهداری حضانت وپرداخت نفقه باپدر می باشد مگر طبق ماده ی 1173قانون مدنی انحطاط اخلاقی پدر اثبات گردد.

طفل ناشی از زنا مانند سایر افراد می تواند حقوقی داشته باشد که بارزترین آنها داشتن شناسنامه است

به همین دلیل تبصره ی ذیل ماده 16قانون ثبت احوال تعیین تکلیف نموده است.

به موجب این قانون مادر می تواند برای فرزند خود شناسنامه بگیرد

ونام واقعی پدرش را در شناسنامه قید کند ونام خانوادگی خود را برای فرزندش انتخاب کند.

 

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد 09153104004

 

لازم به ذکر اگر این افراد ازدواج نمایند وصاحب فرزند شوند فرزندان آنان مشروع،طبیعی وقانونی هستند.

برچسب ها:بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد-بهترین وکیل اثبات نسب درمشهد-وکیل خوب طلاق توافقی درمشهد-.وکیل پایه یک دادگستری درمشهد-بهترین وکیل مهریه درمشهد

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

رضا حسینی برج