بهترین وکیل دیه در مشهد

بهترین وکیل دیه در مشهد

بهترین وکیل دیه در مشهد


بهترین وکیل دیه در مشهد

 

دیه و ارش در قانون

* اطلاعاتی در مورد دیه و ارش توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد بیان که در این مطلب تفاوت دیه و ارش را وکیل خوب مشهد به بهترین شکل ممکن در جهت رفع مشکلات بیان می‌دارد

 

بهترین وکیل دیه در مشهد 09153104004

* دیه >>>
یکی از مجازات های اصلی است که در ماده ی 14 قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده است “وکیل دیه در مشهد” . در مورد اینکه دیه ‘مجازات’ یا جنبه ی ‘جبران خسارت’ دارد اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر میرسد که دیه هر دو جنبه را دارا باشد “وکیل کیفری در مشهد” . دیه به دو شکل مقدر و غیر مقدر در قانون پیش بینی شده “وکیل دادگستری در مشهد” است .

* دیه ی مقدر >>>
مطابق ماده ی 448 ” مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی برنفس ، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی” وکیل جرایم عمدی در مشهد “در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده” وکیل قصاص در مشهد “است .”

 

بهترین وکیل دیه در مشهد 09153104004

 

* بدین مفهوم دیه در جرایم عمدی و غیرعمدی می تواند به عنوان مجازات تعیین گردد” وکیل جرائم غیرعمدی در مشهد “اما با این همه در برخی موارد امکان تعیین دیه وجود ندارد در این شرایط قاضی ‘ارش’ تعیین” وکیل ارش در مشهد “می کند .

* به موجب قانون ‘ارش’ (دیه ی غیر مقدر) است که میزان آن در شرع تعیین نشده است “وکیل کیفری در مشهد” و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن برسلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند وکیل کارشناسی در مشهد” .مقررات دیه ی مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود .”

 

بهترین وکیل دیه در مشهد 09153104004

 

* دیه یک حق شخصی برای مجنی علیه یا اولیای دم است که باید پرداخت گردد” وکیل دیه در مشهد ” و ذمه ی مرتکب جز با پرداخت دیه ،مصالحه،ابراء و تهاتر بری نمی گردد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .

****مسوول پرداخت دیه کیست ؟

در صورتی که جنایت عمدی و شبه عمدی باشد خود مرتکب مسوول پرداخت “وکيل جرائم عمدی و غیرعمدی مشهد” است و در صورتی که جنایت خطای محض باشد و با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شده باشد پرداخت دیه بر عهده ی عاقله است” وکیل حقوقی در مشهد” و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شده باشد بر عهده ی مرتکب “وکیل حقوقی در مشهد “است .

* منظور از عاقله در قانون عبارت است از پدر ،پسر و بستگان نسبی ذکور پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث “وکیل ارث در مشهد “می باشد . همه کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه “وکیل دیه مشهد “هستند.

 

بهترین وکیل دیه در مشهد 09153104004

 

* مهلت پرداخت دیه چگونه است ؟

طبق ماده ی 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است :

الف) در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری. “وکیل جرائم عمدی در مشهد

ب) در شبه عمد ظرف دو سال قمری. “وکیل جرائم غیر عمدی در مشهد

پ)در خطای محض ظرف سه سال قمری. “وکيل جرائم عمدی و غیر عمدی مشهد

*** هرگونه سؤال در مورد دیه و نحوه پرداخت دیه و انواع دیه و موارد تغلیظ دیه و دیه در ماه های حرام با وکیل متخصص دیه و وکیل کیفری در مشهد و وکیل حقوقی در مشهد با شماره تلفن 09153104004 وکیل خوب مشهد تماس بگیرید.