بهترین وکیل شرب خمر در مشهد

بهترین وکیل شرب خمر در مشهد

بهترین وکیل شرب خمر در مشهد

مصرف مشروبات الکلی

مصرف مشروبات الکلی درفقه وقانون جرم انگاری شده است.علت این جرم انگاری آن است که براثر مصرف این مواد بر فکروعقل انسان تاثیر می گذارد وباعث بروز تصمیمات اشتباه وزیان آور می گردد ودرنهایت سبب وقوع جرایم بزرگی می شود.

 

بهترین وکیل شرب خمر در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

طبق ماده ی ۲۶۴قانون مجازات اسلامی:”مصرف مسکر ازقبیل خوردن،تزریق وتدخین آن کم باشد یا زیاد جامدباشد یامایع است کند یانکند،خالص باشد یامخلوط به گونه ای که آن را از مسکربودن خارج نکند موجب حداست.”

 

بهترین وکیل شرب خمر در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

بدین مفهوم این جرم ازدسته جرایم حدی می باشد که نوع ومیزان مجازات آن درشرع معین گردیده است مجازات این جرم هشتاد ضربه شلاق می باشد.برای اینکه فردمشمول این مجازات گردد علاوه برخوردن مسکر باید بالغ،عاقل مختار وآگاه به مست کنندگی وحرام بودن آن باشد.

 

وکیل کیفری در مشهد

 

درقانون مجازات اسلامی علاوه بر مصرف مشروبات الکلی،ساختن،خریدن،فروختن یادرمعرض فروش قراردادن، حمل،نگهداری.دراختیار دیگری قراردادن،واردنمودن آن که قاچاق می باشد نیز جرم انگاری کرده است.

 

درماده ی ۷۰۱قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی در ملاعام را۲جرم درنظرگرفته است:

“هرکس متجاهرا وبه نحو علن دراماکن ومعابرومجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حدشرعی شرب خمر به دوتا۶ماه حبس محکوم می گردد.”زیرا مصرف این مواد به نحو علن قبیح بودن آن را از بین می برد ونظم وامنیت جامعه را به هم می ریزد.

 

طبق قانون مستی به۳دسته تقسیم می گردد:

۱-مستی عمدی ۲-مستی غیرعمدی ۳-مستی مزمن

۱-مستی عمدی:دراین نوع مستی فردعمدا شرب خمر نموده تابتواند به طور کلی مسلوب الاختیار گردد وبه راحتی جرم مورد نظر خود را انجام دهد که این امردرماده ی۱۵۴قانون مجازات مشخص شده است.

۲-مستی غیرعمدی:دراین نوع مستی فردبه طورغیرعمدی مست شده است وازتاثیری که مسکر برروان او دارد

آگاه نیست واراده ازاوکاملا سلب شده است واگر دراین حالت مرتکب جرمی گردد مسئول شمرده نمی شود.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری
بهترین وکیل شرب خمر در مشهد

 

۳-مستی مزمن: این نوع مستی براثر مصرف مفرط الکل  درمدت زمان طولانی ایجاد می گردد ودگرگونی های روانی و جسمانی برای فرد به وجود می آورد که مهم ترین آشگفتی های روانی الکلسیم حالت”هذیان گویی”می باشد

 

لازم به ذکر است تمامی مستی ها جرم می باشد ومجازات دارد اما تاثیر این دسته بندی ها در جرایم دیگری که در حالت مستی ازسوی مجرم ارتکاب پیدا کندمتفاوت است.

نکته: خوردن مسکر در زمان های مقدس مثل ماه مبارک رمضان باعث تشدید مجازات نیست چون قانون مجازات اسلامی در این باره ساکت است.

نکته: حدمسکر در خوردن مشروبات الکلی زمانی اجرا می گردد که محکوم از حالت مستی خارج شده باشد.

نکته: بر طبق قانون مجازات اسلامی شرب مسکر توسط غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر حد بر او جاری می گردد.

نکته: حد برای نوشیدن شراب ۸۰ضربه شلاق میباشد.

برای راهنمایی و مشاوره درخصوص موضوع ویاپیگیری پرونده دراین رابطه بااین شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004