بهترین وکیل طلاق از سوی زوج

بهترین وکیل طلاق از سوی زوج

بهترین وکیل طلاق از سوی زوج

 

طلاق ازسوی زوج

درقانون 3نوع طلاق پیش بینی شده است:

1-طلاق ازسوی زوجه 2-طلاق ازسوی زوج 3-طلاق توافقی

طبق ماده ی 1133قانون مدنی اختیار طلاق بامرد می باشد

وعدم رضایت زوجه تاثیری درطلاق ندارد وممکن است تنها پروسه ی طلاق رابیشتر کند.

 

بهترین وکیل طلاق از سوی زوج 09153104004

 

طلاقی که به درخواست مرد می باشد ازنوع رجعی است یعنی درمدت

عده که3ماه است زوج می تواند به زوجه رجوع کند وبه این ترتیب طلاق

ازبین خواهد رفت مگر اینکه زوجه باکره یا یائسه باشد که در این مورد طلاق بازن است

وامکان رجوع ندارد.

 

بهترین وکیل طلاق از سوی زوج 09153104004

 

شرایط مرد برای ارائه ی دادخواست طلاق زن:

طبق مواد1137-1136قانون مدنی طلاق دهنده(مرد)باید بالغ وع اقل وقاصد ومختار باشد.

اهلیت داشته وسلامت عقلی داشته باشد زیرا مجنون نمی تواند همسر خودراطلاق دهد

اما،ولی مجنون دایمی می تواند درصورت مصلحت مولی علیه اورا طلاق دهد.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

لازم به ذکر است درهیچ نوعی طلاق مهریه ی زن ازبین نمی رود فقط اگر نزدیکی

صورت نگرفته باشد مهریه درهنگام طلاق نصف می شود.

 

درگذشته مرد برای طلاق همسر خود به دفترخانه مراجعه می نمود که این امر

به دلیل آسان بودن باعث افزایش آمار طلاق شده بود ولی امروزه برای طلاق باید

به دادگاه مراجعه نمایند.واین امر در ماده ی26قانون حمایت خانواده بیان شده است

که درصورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه

به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می کند ودرکلیه ی موارد درخواست طلاق

به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح وسازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

 

بهترین وکیل طلاق از سوی زوج 09153104004

 

این گواهی عدم امکان سازش 3ماه اعتبار دارد.

که دراین مدت مرد باید به دفترخانه مراجعه وصیغه ی طلاق را جاری سازد.

 

بهترین وکیل طلاق از سوی زوج 09153104004

 

لازم به ذکراست اگرمرد بادلایل موجه همسر خود را طلاق دهد که منظور

از دلایل موجه همان موارد مندرج درقانون می باشد که دردادگاه نیز اثبات شده است

زوج تنها موظف است مهریه وجهیزیه ی همسرش را بپردازد.

 

اما اگر مرد بدون هیچ دلیلی قصد طلاق همسرش را داشته باشد علاوه برمهریه

وجهیزیه،نفقه واجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زن درخانه ی شوهر را نیز باید پرداخت کند

 

بهترین وکیل طلاق از سوی زوج 09153104004

 

برای ثبت طلاق علاوه برمدارک هویتی طرفین وعقدنامه یکی از2مدارک زیر لازم است:

1-پرداخت کلیه ی حقوق مالی زن به اقرار زن واریز این حقوق به صندوق دادگستری وارائه ی گواهی مربوطه،زیرا باید درهنگام طلاق کلیه ی حقوق مالی زوجه پرداخت گردد.

2-صدورحکم اعسار:اگرمردی درهنگام طلاق قادر به پرداخت یک جای حقوق مالی همسرش نباشد باید دادخواست اعسار بدهد وپذیرفته نیز بشود تابه شکل اقساط،حقوق مالی زوجه پرداخت شود .

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004