بهترین وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

بهترین وکیل طلاق در مشهد

 

غیبت زوج (مفقود الاثربودن) و طلاق

یکی ازمواردی که زوجه می تواند ازدادگاه تقاضای طلاق نماید غیبت زوج می باشد.

این حق طلاق هم درماده ی ۱۰۲۹ قانون مدنی وهم در بندهای۱۱-۸عقد نامه به زوجه داده شده است.

طبق ماده ی ۱۰۲۹قانون مدنی:”هرگاه شخصی به مدت ۴سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن می تواند

بامراجه به دادگاه تقاضای طلاق نماید”این طلاق نیاز به تشریفاتی دارد که درماده ی۱۰۲۳قانونی بیان شده است:

“دادگاه باید قبل ازطلاق تفحص ازحال غایب نماید که این امر ازطریق درج در یکی ازجراید و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار

سه دفعه ی متوالی وهرکدام به فاصله ی زمانی یک ماه آگهی شود ودرآن درج می گردد که هرکس ازغایب خبری دارد

به اطلاع دادگاه برساند.پس ازسپری شدن یکسال ازتاریخ نشرآگهی واینکه اطلاعی ازغایب به دست دادگاه نرسد حکم طلاق صادر می شود.”

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طبق بندهای ۱۱-۸عقدنامه”اگرزوج منزل مشترک را به صورت ۶ماه ترک کند ازموجبات طلاق زوجه خواهد بود.”

مضافا اینکه غیبت ونبودشوهر ازموجبات عسروجرح برای زوجه می باشد وادامه ی زندگی را چه ازلحاظ اقتصادی ،

روحی،جسمی برای زوجه سخت می نماید.بنابراین می تواند ازاین باب نیز تقاضای طلاق نماید.

چه دراین غیبت زوج مقصر باشد وچه نباشد

 

بهترین وکیل طلاق در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

لازم به ذکر است طبق مادی ۱۱۵۶قانون مدنی درصورت احراز غیبت زوج،زن توسط حاکم طلاق داده می شود

وبااینکه طلاق صورت گرفته زن باید عده ی وفات نگه دارد زیرا فرض برفوت شوهرمی باشد.

این نوع طلاق رجعی می باشدواگر غایب درمدت عده پیداشود می تواندرجوع کند.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

رضا حسینی برج

2 دیدگاه دربارهٔ «بهترین وکیل طلاق در مشهد»

  1. بازتاب: بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری - 09153104004

  2. بازتاب: وکیل خوب طلاق در مشهد - 09153104004 - وکیل خانواده در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004