بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

 

ورشکستگی

یکی از انواع ورشکستگی که در ماده ی ۵۴۹قانون تجارت به آن اشاره شده است ورشکستگی به تقلب می باشد

که تعریفی از آن درقانون ارائه نشده است بلکه مصادیق آن بیان شده است که عبارتنداز:

۱-تاجر دفاتر تجارتی خودرا مفقود کرده باشد

۲-تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد

۳-تاجر ازطریق مواضعه ومعاملات صوری اموال خود یاشرکت را ازبین ببرد.

 

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

درورشکستگی به تقلب تاجر در صدد آن است تامقداری از اموال ودارایی خودراازبین ببرد

به همین دلیل مبتنی برسوءنیت است وباید مجازات گردد.

مجازات ورشکسته به تقلب طبق قانون مجازات اسلامی ماده ی ۶۷۰ازیک تاپنج سال حبس داردوعلاوه

بر این مجازات اصلی،مجازات تبعی نیزدارد که بین۲تا۳سال بسته به میزان مجازات ازحقوق اجتماعی محروم خواهندشد.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

مصادیق محرومیت ازحقوق اجتماعی عبارتنداز:انفصال ازخدمت،منع اشتغال به شغل یاکارمعین،

منع داشتن دسته چک یاصدوراسنادرسمی.که دادگاه صادرکننده ی حکم ضمن صدورحکم ورشکستگی به تقلب باید این مجازات ها را نیز اعمال نماید.

 

رای وحدت رو به شماره۲۶۱(۳۱/۱/۱۳۳۰)

“موضوع ماده ی ۵۴۹قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته باسوءنیت دارایی خود رامخفی نماید

وتنهاننوشتن قسمتی ازدارایی درصورت دارایی خود،ملازمه بامخفی نمودن مال مقرون به سوءنیت ندارد

ممکن است خودداری ازمعرفی آن به اغراض وجهات دیگری باشد بنابراین دادگاه باید ازجهت اینکه آن قسمت

ازدارایی خود به منظور مخفی داشتن جزءصورت نیاورده یابه منظوربوده رسیدگی واعمال نظرنموده وسپس حکم مقتضی صادرنماید.

 

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

رای شعبه ۱۲دیوانعالی کشورمورخه۷/۲/۱۳۴۴

“لازمه تحقق بزه ورشکستگی به تقلب ارتکاب تاجر به یک رشته اعمال متقلبانه است که مجموعا کلاهبرداری نامیده می شود.جرم ورشکستگی به تقلب ازجرم کلاهبرداری نیست.

 

 

برای راهنمایی ومشاوره بیششتر درخصوص موضوع بااین شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰ََ۴

1 دیدگاه دربارهٔ «بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل ورشکستگی در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب حقوقی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004