تاثیر رضایت همسایه بر کمسیون ماده ۱۰۰

 آشنایی با سامانه تصمیم طلاق

تاثیر رضایت همسایه بر کمسیون ماده ۱۰۰

منظور از رضایت همسایه در کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟ چرا رضایت همسایگان در کمیسیون ماده ۱۰۰ مهم است؟ شما درگیر پرونده های مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده اید، رضایت همسایه در کمیسیون ماده ۱۰۰ به چه معیارها بستگی دارد؟ آیا یک وکیل  می تواند به ما کمک کند تا در فرآیند رضایت همسایگان در کمیسیون ماده ۱۰۰ به نتیجه ای تا حدودی موفق برسیم؟ آیا رضایت همسایه در موارد کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اجرا و مؤثر است؟
بسیاری از افرادی که به امور ساختمانی آشنایی دارند و یا در راستای ساخت و ساز وظایف و فعالیت های مختلفی را انجام داده اند، از موارد و رسیدگی های مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و اهمیت این گونه رسیدگی ها آگاهی دارند. عواقب ناگواری برای کسانی که قانون را زیر پا می گذارند در پی خواهد داشت
.
در سال های اخیر تعداد زیادی از افرادی که بیشتر به منظور تعیین و ترسیم پرونده های مربوط به این کمیسیون به وکیل ملکی ارجاع شده اند، اقدام به عقد قرارداد وکالت کرده اند. جالب است بدانید که پرونده های این کمسیون هر چقدر هم حساس باشد، با تخصص و تجربه یک وکیل حرفه ای قابل حل است و به راحتی می توان با مواردی مانند «رضایت همسایه» از آسیب جلوگیری کرد.

کمسیون ماده ۱۰۰ در خصوص رضایت همسایه مربوط به کدام پرونده ها می باشد؟

رضایت همسایه با کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط بر چند مورد تأثیر می گذارد و همه دعاوی مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به رضایت همسایگان نیست. موافقت همسایگان با کمیسیون ماده ۱۰۰ عموماً مربوط به پرونده های ساختمانی است که موضوع آنها کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است، اما شاکی در این پرونده ها شهرداری نیست و در این موارد شاکی خصوصی نیز وجود دارد.
برای درک رضایت در کمیسیون ماده ۱۰۰، ابتدا موضوعاتی را که معمولاً کمیسیون های ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی می کنند، معرفی می کنیم: تجاوز به خیابان های شهر. ناظر ساختمان و تخلفات؛ تغییر کاربری اراضی بدون مجوز شهرداری و مراجع عدم رعایت برنامه ریزی شهری؛ اصول فناوری و سلامت; عدم استحکام ساختمان ساخته شده؛ تخلفات مربوط به افزایش تراکم؛ ساخت پارکینگ ساخت ساختمان بدون پروانه ساختمانی و مجوز رسمی و

حال فرض کنید ساختمانی در داخل ساختمان با پروانه و مجوز قانونی ساخته می شود، اما نحوه ساخت بنا مانع از دید سایر ساختمان های همجوار شده و مشکلات زیادی را در ارتباط با تردد در منطقه ایجاد می کند. راه ها در چنین شرایطی اگر همسایه ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ شکایت کنند راهی جز تخریب ساختمان درگیر نیست و مالک اصلی ساختمان جدید باید برای جلوگیری از بروز مشکل اقدام کند. ماده  ۱۰۰ برای رضایت همسایگان به  این کمیسیون برای جلوگیری از تخریب بنا می باشد.

تماس 09156024004