تخلیه ملک به دلیل نپرداختن اجاره بها

تخلیه ملک به دلیل نپرداختن اجاره بها

تخلیه ملک به دلیل نپرداختن اجاره بها

در صورت عدم پرداخت اجاره بها چه کنیم؟

در این موارد، اولین گام معمولاً ارتباط مستقیم با مستأجر برای رفع اختلاف است. این می‌تواند شامل ارسال یک نامه رسمی یا ایمیل به مستأجر باشد تا اوضاع مالی را بازبینی کنند و به توافق برسند.

اگر این راهکارها به نتیجه نرسیدند و مستأجر همچنان اجاره را پرداخت نکرد، می‌توانید به دادگاه مراجعه کنید و از طریق رویه قانونی اقدام کنید. این شامل اقداماتی مانند ارائه شکایت به دادگاه برای مطالبه اجاره‌های عقب‌انداز، تعویض مستأجر، یا حتی درخواست تخلیه در صورتی که شرایط قانونی برای آن فراهم شود، می‌شود.

مهم است که از مشاوره یک وکیل یا مشاور حقوقی محلی استفاده کنید تا بهترین راه حل برای موقعیت خاص شما را مشخص کنید، زیرا قوانین و مقررات می‌توانند بسته به مکان و شرایط مختلف متغیر باشند.

 

چگونکی تخلیه ملک مسکونی بدلیل عدم پرداخت اجاره بها

در بسیاری از قوانین روابط موجر و مستأجر، تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها به صورت مستقیم به عنوان یک دلیل مطرح نشده است. اما در بسیاری از حالات، اقدامات قانونی می‌توانند به دلیل عدم پرداخت اجاره بها صورت گیرند. به عنوان مثال:

  1. تعویض مستأجر: در بعضی از قوانین، عدم پرداخت اجاره بها به عنوان یک اقدام تخلفی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند به تعویض مستأجر منجر شود.
  2. مطالبه اجاره‌های عقب‌انداز: در بسیاری از جورهای حقوقی، موجر می‌تواند اقدام به مطالبه اجاره‌های عقب‌انداز کند. این اجرای اجرای قانونی می‌تواند به محکمه ارائه شود و در صورت عدم پرداخت، می‌تواند به تصمیماتی نظیر تخلیه منجر شود.
  3. شرایط تعیین شده در قرارداد اجاره: در بعضی از موارد، شرایطی مانند شرط خاص در قرارداد اجاره ممکن است وجود داشته باشد که در صورت عدم پرداخت اجاره، تخلیه مستأجر مجاز باشد.

 

 آیا تخلیه ملک مسکونی پس از عدم پرداخت اجاره بها  ممکن نمی باشد؟ 

تخلیه ملک مسکونی به علت عدم پرداخت اجاره بها از طریق مراجع قانونی ممکن است، با این وجود، لازم است تا مطابق با قوانین و مقررات مربوطه این اقدامات انجام شود.

قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر شامل قوانین مختلفی می‌شوند که ممکن است بسته به زمان و مکان متغیر باشند. در این موارد، امکان تخلیه ملک مسکونی به علت عدم پرداخت اجاره بها وجود دارد و به عنوان مثال:

  1. ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶: این ماده بیان می‌کند که اگر مستأجر در مهلت مقرر از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از آن اخطار داده شود و همچنین با ابلاغ اخطار از طرف دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی اجاره یا ارسال اظهارنامه در صورتی که اجاره‌نامه رسمی باشد، ظرف ده روز قسط یا قساط عقب‌افتاده را پرداخت ننماید، موجر می‌تواند از طریق صدور اجراییه (در صورت اجاره‌نامه رسمی) یا از طریق دادگاه (در صورت اجاره‌نامه عادی) تخلیه ملک را بخواهد.
  2. قوانین و مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶: در صورتی که مورد مستاجر و موجر برای قوانین و مقررات این دوره قرار داشته باشد، اقدامات مشابه می‌تواند با رعایت این قوانین صورت بگیرد.

مهم است که هرگونه اقدامات حقوقی مربوط به تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها توسط وکیل یا مشاور حقوقی مورد اعتماد صورت گیرد تا بهترین راهکار برای موقعیت خاص شما مشخص شود و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه پیش برود.

 

فسخ قراداد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها

در بعضی از قراردادهای اجاره، شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت اجاره بها وجود دارد. این شرط می‌تواند در قراردادهای اجاره عادی یا رسمی قید شده باشد. اگرچه این بند در قراردادها متفاوت است، اما اغلب در صورت عدم پرداخت اجاره به مدت معین (مثلاً یک ماه یا سه ماه)، فسخ قرارداد توسط موجر ممکن است.

در صورت وجود این شرط در قرارداد اجاره، ابتدا موجر می‌تواند از طریق مراجع قضایی فسخ قرارداد را بخواهد. پس از فسخ قرارداد، موجر می‌تواند از طریق مراجع قضایی تخلیه ملک را از مستأجر بخواهد. در این حالت، اگرچه نمی‌توانید بلافاصله دستور تخلیه یا تخلیه فوری دریافت کنید، اما با فسخ قرارداد و بنا به شرایط تعیین شده در آن، می‌توانید به تخلیه ملک از مستأجر برسید.

مهم است که در این موارد، با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا بهترین راهکار برای موقعیت خاص شما را مشخص کنید و اقدامات لازم را به صورت صحیح انجام دهید.

 

فرایند تخلیه ملک مسکونی به علت عدم پرداخت اجاره بها و فسخ قرارداد اجاره دو فرایند جداگانه است و هرکدام به مراجع مختلفی تحت نظر قرار می‌گیرند.

  1. تخلیه ملک مسکونی به علت عدم پرداخت اجاره: در این حالت، دستور تخلیه ملک یا تخلیه فوری از طریق شورای حل اختلاف صادر نمی‌شود. مرجع رسیدگی به این موضوع دادگاه حقوقی است. پس از فسخ قرارداد اجاره و بر اساس شرایط موجود در قرارداد و قوانین مربوطه، موجر می‌تواند از طریق دادگاه تخلیه ملک را از مستأجر بخواهد.
  2. فسخ قرارداد اجاره: فرایند فسخ قرارداد اجاره نیز موضوع مراجع قانونی خاص خود را دارد. اگر در قرارداد اجاره شرطی برای فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت اجاره بها وجود داشته باشد، مرجع رسیدگی به این موضوع نیز دادگاه حقوقی است.

بنابراین، برای تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها، ابتدا باید قرارداد اجاره را فسخ کرده و سپس اقدام به تخلیه ملک از طریق دادگاه حقوقی نمایید. در این فرایند، شورای حل اختلاف صلاحیت مربوط به تخلیه ملک را ندارد و صلاحیت رسیدگی به این موضوع با دادگاه حقوقی است.