تعریف وقف عام و وقف خاص

تعریف وقف عام و وقف خاص

تعریف وقف عام و وقف خاص

وقف یک نظام حقوقی ویژه است که شرایط و مقررات خاص خود را دارد و برای تعهد اموال به منافع خیریه یا عامه تعهد کننده مالی است. در وقف، شخص یا اشخاصی به نام وقف‌کننده (شخصی که مال را می‌واگذارد) اموال خود را به منافع خیریه یا عامه اختصاص می‌دهند. در این فرآیند، اصل مال حفظ می‌شود و منافع حاصل از آن به عنوان منابع مالی برای اهداف مشخص به کار می‌روند.

ویژگی‌های مهم وقف عبارتند از:

 1. انگیزه خیرخواهانه: وقف معمولاً توسط افراد با انگیزه خیریه و خیرخواهانه انجام می‌شود. افراد اقدام به وقف می‌کنند تا به اهدافی انسانی، اجتماعی، فرهنگی یا دینی کمک کنند.
 2. حفظ اصل مال: یکی از ویژگی‌های مهم وقف این است که اصل مال (سرمایه اصلی) حفظ می‌شود و از آن دست نخورده باقی می‌ماند. تنها منافع حاصل از مال مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 3. تخصیص منافع: منافع حاصل از وقف به اهداف مشخص تخصیص داده می‌شوند. این منافع می‌توانند به عنوان منابع مالی برای پروژه‌ها، موسسات خیریه، مؤسسات آموزشی، دینی، فرهنگی و … به کار بروند.
 4. تأسیس و مدیریت وقف: وقف ممکن است توسط افراد خصوصی یا مؤسسات عامه تأسیس شود. مدیریت وقف نیز باید توسط افراد یا هیأت مدیره متخصص انجام شود.

وقف یک مفهوم شهری و حقوقی مهم است که به تأمین منابع مالی برای اهداف خیریه و عامه کمک می‌کند و در اغلب جوامع مورد تأیید و حمایت قرار دارد. تشریفات و مقررات مربوط به وقف می‌توانند در هر کشوری متفاوت باشند و باید به مقررات محلی مربوطه پایبند باشید.

 

تعریف وقف عام

تعریف وقف عام که در ماده ۵۵ قانون مدنی ذکر شده، مفهوم و ویژگی‌های اصلی وقف عام را توضیح می‌دهد. در این تعریف، وقف عام به عنوان یک نوع وقف تعریف می‌شود که به منافع عمومی و عامه مخصوص است.

توضیحات اصلی تعریف وقف عام عبارتند از:

 1. عین مال حبس و منافع آن: وقف عام به این معنا است که مال موقوف (عین مال) به قوت خود باقی می‌ماند و از آن دست نخورده است. اما منافع از این مال استفاده می‌شود. این به این معناست که سرمایه اصلی حفظ می‌شود و تنها درآمد حاصل از آن به منافع عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 2. موقوف علیهم (کسانی که وقف به نفع آنها انجام می‌شود): وقف عام به عنوان یک نوع وقف، به منافع افراد مشخص نیست محدود نمی‌شود. معمولاً وقف عام برای مصارف عمومی و عامه انجام می‌شود. به عبارت دیگر، افرادی که از منافع وقف عام بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند متعدد و زیاد باشند و به تعداد کثیری از افراد در جامعه می‌رسد. این در مقابل وقف خاص قرار دارد که منافع آن به اشخاص یا هدف خاصی اختصاص دارد.
 3. مصرف عمومی: وقف عام برای مصرف عمومی و عامه تعهد مالی به عنوان منبعی برای اهداف عام و خدمت به جامعه انجام می‌شود. این نوع وقف معمولاً برای مشروعیت‌های اجتماعی مهم مانند مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها، کتابخانه‌ها و دیگر اموری که به نفع جامعه یا عمومیت هستند، انجام می‌شود.

به عنوان مثال، وقتی کسی مسجدی وقف می‌کند، این مسجد به عنوان یک ملک عام و منافع آن (مانند انجام نماز و مراسم دینی) برای افرادی که به مسجد می‌آیند، در دسترس است و محدود به افراد خاص نیست. این مال وقف متعلق به عموم جامعه است.

 

تعریف وقف عام

وقف خاص، همانند وقف عام، یک نوع از وقف در نظام حقوقی است که تعهد اموال به منافع معینی انجام می‌دهد. اما تفاوت‌های مهمی بین وقف عام و وقف خاص وجود دارد، که به مقایسه‌ی آنها می‌پردازم:

 1. محدودیت در افراد مشمول: در وقف عام، منافع به عموم یا قشر عامه انسانی اختصاص دارد و افراد مشمول منافع از جامعه یا جامعه‌ی وسیع‌تری هستند. در حالی که در وقف خاص، منافع به افراد مشخص یا یک گروه انسانی خاص اختصاص دارد. به عبارت دیگر، وقف خاص محدودترین دایره از افرادی را که می‌توانند از منافع آن استفاده کنند، مشخص می‌کند.
 2. معین بودن افراد: در وقف خاص، اشخاص مشخص یا گروه‌های معینی به عنوان مستفیضین (افرادی که از منافع وقف خاص بهره‌مند می‌شوند) تعیین می‌شوند. این افراد ممکن است بر اساس نسبت خویشاوندی (مانند فرزندان، نوه‌ها، خویشاوندان) یا دیگر معیارهای مشخص انتخاب شوند.
 3. محدودیت در انتقال منافع: در وقف خاص، منافع به افراد معین متعلق می‌شود و معمولاً نمی‌توان آنها را به اشخاص دیگر منتقل کرد. این به معنای این است که اگر واقف، وقفی برای فرزندان خود انجام داده باشد، منافع از این وقف فقط به فرزندان وارث او تعلق می‌گیرد و نمی‌توان آن را به دیگر افراد منتقل کرد.
 4. مسئولیت متولی: در وقف خاص، واقف معمولاً متولی (شخصی که مسئول اداره و مدیریت مال موقوفه است) را تعیین می‌کند. این شخص مسئولیت اداره اموال و تضمین تأمین منافع موقوفین را بر عهده دارد.

مهمترین تفاوت بین وقف عام و وقف خاص در معیار افراد مستفیضین و محدودیت در انتقال منافع است. وقف عام به عموم وقف کننده منافع عمومی اختصاص می‌دهد، در حالی که وقف خاص منافع به افراد معین یا گروه‌های خاص اختصاص می‌دهد و انتقال منافع به اشخاص دیگر معمولاً ممنوع است.

تماس 09156024004