تغییر نام کوچک

تغییر نام کوچک

در این مبحث می‌خواهیم به تغییر نام کوچک در دادگاه بپردازیم و این مسائل را بررسی کنیم که با چه روشی می‌توان به تغییر نام
کوچک در دادگاه اقدام کرد ؟ و این اقدام چه ویژگی‌هایی دارد ؟ و از چه مسیرهایی می‌توان این موضوع را پیگیری کرد ؟ و نقش
وکیل خوب در مشهد چگونه به تسریع روند این موضوع کمک خواهد کرد و پیگیری این موضوع از طریق دادگاه چه تفاوتی با
پیگیری از طریق ثبت دارد؟و مهم ترین نکاتی که در این خصوص باید بدانیم چیست و مسائلی از این قبیل….
موضوع مورد بحث ما یعنی همان تغییر نام ویژگی است که به هر فردی بعد از سن قانونی داده شده است که با شرایط خود برای
یک بار هر فرد بتواند نامی که به دلخواه خود است برای خود انتخاب کرده و آن را تغییر دهد.
البته باید به این نکته اشاره شود که همه اسامی را نمی‌توان تغییر داد و برای تغییر دادن اسم شرایط و ویژگی‌های خاص خود را
لازم دارد یعنی می‌توان گفت برای تغییر اسم کوچک دلایل خاص خود باید وجود داشته باشد. و ما می‌خواهیم به همین مورد
بپردازیم و از دو راهی که به آن اشاره کردیم یعنی از راه دادگاه و از راه اداره ثبت ببینیم که این تغییر به چه شکل می باشد.

دادگاه یا اداره ثبت

در بعضی از شرایط و مواقع تغییر نامه یا همان اسم کوچک نیازی به اقدام قضایی از طریق دادگاه ندارد و همان ثبت اداره ثبت و یا
ثبت احوال می توان این کار را انجام دهد مانند اینکه اسم مورد نظر توهین آمیز یا توهین به مقدسات به شمار آید و یا اینکه آن اسم
شبیه به اسم پدر و برادران باشد و یا به همین صورت هم نام مادر یا خواهران باشد. در این شرایط این چنینی می توان بدون مراجعه
به دادگاه از ثبت احوال اقدام کرد
اما اگر تغییر اسم کوچک به علت شرایط بالا که گفته شد نباشد و یک اسم عادی و معمولی باشد و اسمی باشد که در عرف هم یک
اسم معمولی و یک اسم و یک اسم خارجی از عرف نباشد در این صورت شما نمی‌توانید برای تغییر اسم کوچک خود از طریق
اداره ثبت احوال اقدام کنید و برای همین هم هست که به علت اقدام از طریق دادگاه برای سهولت و بهتر پیش بردن کار نیاز خواهید
پیدا کرد به یک وکیل خوب مشهد تا بتواند خواسته شما را به بهترین شکل ممکن محقق کند.
پس باید به یاد داشته باشید که برای بسیاری از اسامی دادگاه به راحتی دستور تغییر را صادر نمی‌کند و شما باید برای تغییر ادله و
دلیل محکم قانع کننده‌ای را برای دادگاه ارائه کنید.

تغییر به وسیله دادگاه

اگر بخواهید برای تغییر اسم کوچک مسیر دادگاه را انتخاب کنید از طریق دادگاه بخواهید که اسم کوچک شما تغییر کند باید مانند تمام
دعاوی که از طریق دادگاه ارسال می‌شود دادخواست تنظیم کرده و همانطور که می‌دانید دادخواست دو طرف دارد ،خواهان و
طرف دیگر خوانده ، که در این دعوا فردی که تقاضای تغییر اسم کوچک خود را دارد خواهان محسوب می‌شود و خوانده در این
دعوا اداره ثبت احوال می‌باشد و در شرح دادخواست هم باید ادله مورد مورد نیاز گنجانده شود.
مواد مرتبط:
ماده ۲۰ قانون ثبت احوال:
(اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) – انتخاب نام با اعلام‌کننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب(حسین، محمد مهدی و مانند
آن)که عرفا یک نام محسوب می‌شود انتخاب خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) – انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و
القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) – تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین
و به سازمان اعلام می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) – انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان
است.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) – در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می‌شود.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) – ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج
باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سیّد ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز
شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) – مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام
خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می‌شود

برای تماس و مشاوره رایگان با بهترین وکیل در مشهد با شماره ۰۹۱۵۶۰۲۴۰۰۴ تماس حاصل نمایید.

تماس 09156024004