تفاوت ابطال و بطلان در قانون

تفاوت ابطال و بطلان در قانون

تفاوت ابطال و بطلان در قانون

تفاوت ابطال و بطلان

تفاوت بین “بطلان” و “ابطال” در قانون و حقوق بر اساس دلایلی که منجر به هر یک از این حالت‌ها می‌شوند، قائل است:

 1. بطلان معامله صوری:
  • بطلان معامله صوری به معنای نقض شرایط اساسی یک معامله است که منجر به اعتراض یا دعوای حقوقی می‌شود.
  • مثال: اگر یک معامله صوری (مانند یک قرارداد کتبی یا یک رسید رسمی) به دلیل نقض شرایط اساسی مثل عدم امضای طرفین یا عدم انطباق با قوانین مربوطه، به طور کلی بطلان شناخته شود، این به معنای این است که این معامله صوری از ابتدا معتبر نبوده است و نیاز به ابطال آن وجود ندارد؛ بلکه معامله به طور کلی بطلان است و تاثیری نداشته است.
 2. ابطال سند رسمی یا قرارداد:
  • ابطال یک سند رسمی یا قرارداد به معنای لغو قانونی یک سند یا قرارداد معتبر است که پس از اجرا و امضای آن، به دلیل نقض یا اشکالی در اجرای آن مطالبه می‌شود.
  • مثال: اگر یک قرارداد صحیح واقع شده باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند، اما بعداً به دلایل قانونی (مانند تقلب یا نقض شرایط قانونی) از ابطال آن قرارداد صحبت می‌شود، در این صورت نیاز به ابطال آن وجود دارد تا اثرات قانونی آن قرارداد از بین برود.

بنابراین، در مواردی که معامله صوری به دلیل عدم صحت از ابتدا بطلان است، از بطلان معامله صوری استفاده می‌شود. اما در مواردی که قرارداد یا سند رسمی به طور معتبر انجام شده ولی بعداً نیاز به لغو قانونی دارد، از ابطال استفاده می‌شود تا اثرات آن سند را برطرف سازد.

 

تفاوت بطلان معامله و ابطال قرارداد

تفاوت بطلان معامله و ابطال قرارداد به دو مفهوم اصلی در حقوق اشاره دارد:

 1. بطلان معامله:
  • بطلان معامله به معنای عدم اعتبار یا صحت معامله است که به دلیل اشتباه، اشتباه، یا اجرای نادرست انجام می‌شود.
  • مثال: اگر یک فرد به دلیل وصول یا اشتباهی یک معامله انجام دهد که باعث بطلان آن شود، این به معنی این است که معامله از ابتدا صحیح نبوده است و از نظر قانونی اعتباری ندارد.
 2. ابطال قرارداد:
  • ابطال قرارداد به معنای لغو یا ناسخ شدن یک قرارداد قانونی است که پس از اجرا و امضای آن، یکی از طرفین از تعهدات خود دست برداشته یا از آن عقب کشیده است.
  • مثال: اگر یک طرف از تعهدات قراردادی خود دست بکار کند، این ممکن است منجر به ابطال قرارداد شود. ابطال قرارداد عمداً اتفاق می‌افتد و معمولاً نیاز به تصمیم دادگاه یا اقدام حقوقی دیگری دارد تا قرارداد به درستی ناسخ شود.

بطلان معامله به عوامل تکنیکی و اشتباهی اشاره دارد که منجر به عدم اعتبار آن معامله می‌شود، در حالی که ابطال قرارداد به تخلف یا نقض عمدی یک یا هر دو طرف از شرایط قراردادی اشاره دارد که منجر به لغو یا ناسخ شدن آن می‌شود.

تماس 09156024004