تفاوت عقد دایم و عقد موقت

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


تفاوت عقد دایم و عقد موقت

عقد موقت یا همان صیغه که بسیاری از افراد با این نام آن را می شناسند یکی از انواع عقد است

که متاسفانه جامعه نگاه خوبی به آن ندارد در حالی اگر طرفین شرایط عقد موقت را داشته باشند

و آن را به درستی منعقد نمایند از بسیاری از خطاها , گناهان و اشتباهات جلوگیری می گردد.

علیرغم زیاد شنیدن این نوع عقد اما بسیاری از افراد اطلاعات درستی در باره ی آن ندارند

و تفاوت آن را با عقد دایم نمیدانند.در این مطلب به اختصار در این باره توضیح خواهیم داد.

 

اولین تفاوت در مورد مدت زمان آن می باشد که عقد دایم همان طور که نام آن پیداست همیشگی و ابدی است

و برای مدت خاصی نیست اما عقد موقت مدت خاصی دارد که حتما باید در عقد ذکر گردد .

تفاوت دیگر در جدایی میباشد که در عقد دایم با طلاق همه چیز پایان می یابد

اما در عقد موقت عنوانی به نام طلاق وجود ندارد و برای جدایی یا باید مدت عقد به اتمام برسد

یا اینکه زوج ادامه ی مدت را به زوجه بذل کند و یا صیغه ی موقت فسخ گردد .

درمورد بذل مدت باید گفت که این امر ایقاعی است که از سوی زوج صورت می گیرد و رضایت و عدم رضایت زوجه در آن تاثیری ندارد .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

تفاوت دیگر در مورد این دو عقد آن است که در عقد دایم حتما لازم نیست در زمان عقد مهریه مشخص گردد

بلکه پس از عقد نیز میتوان مهریه را تعیین نمود و این امر باعث باطل شدن عقد نمی گردد

اما در عقد موقت میزان مهریه باید تعیین گردد و نمیتوان آن را به بعد موکول کرد در صورت عدم تعیین مهر عقد باطل می باشد

ولی در مورد پرداخت مهریه همانند عقد دایم است بدین مفهوم که اگر بذل مدت اتفاق افتاده باشد

و بین زوجین نزدیکی صورت گرفته باشد باید مهریه کامل پرداخت گردد در غیر اینصورت مهریه نصف خواهد شد .

تفاوت دیگر در نفقه است که در عقد دایم نفقه باید به زن پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت دادگاه وی را ملزم به پرداخت می نماید

اما در عقد موقت چیزی به عنوان نفقه وجود ندارد و زوج الزامی به پرداخت آن ندارد

مگر در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد یا خود زوج آن را به میل خود پرداخت کند .

 

بنابراین لازم است قبل از اقدام برای هر نوع عقدی از کلیه ی شرایط قانونی آن آگاهی داشته باشید

تا در آینده با مشکلی مواجه نشوید در همین راستا بهتر است با یک وکیل مجرب در حوزه ی خانواده مشورت نمایید .