تفاوت قولنامه ومبایعه نامه

بهترین وکیل حقوقی در مشهد

تفاوت قولنامه ومبایعه نامه

حتما همه ی ما اسم قولنامه ومبایعه را شنیده ایم عناوینی که بیشتر در دفتر املاک وبرای بستن قرارداد کاربرد دارد.

علیرغم این زیادشنیدن برخی از ما تفاوت های آن را نمی دانیم دراین مطلب تفاوت های این دوعنوان را توضیح خواهیم داد.

 

بهترین وکیل حقوقی در مشهد 09153104004

 

مبایعه نامه قرار دادی است که طی آن بیع انجام شده است وبه قراردادی اطلاق می شود

که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود.درنتیجه عرفا قرارداد مکتوبی که بین طرفین(خریدار وفروشنده)تنظیم می شود

براساس آن مالی درمقابل دریافت عوض یا بهاء قیمت فروخته می شود مبایعه نامه به شمار می رود.

این اصطلاح به صورت بیع نامه نیز کاربرد دارد.

 

بهترین وکیل حقوقی در مشهد 09153104004

 

درتعریف قولنامه بایدگفت گاهی افراد قصدخرید یافروش مالی رادارندولی مقدمات آن فراهم نیست

مثلا خریدار پول کافی ندارد یافروشنده باید نسبت به مفاصا حسابهای شهرداری ودارایی…..اقدام کند.

دراین حالت طرفین قراردادی عادی تنظیم می کنند ودرآن متعهد می شوند درزمان ومکان مشخص حضوریابند

وباشرایط تعیین شده درقراردادمعامله را واقع سازند به این قرار دادتنظیم شده قولنامه می گویند.

بااین تعریف مشخص شد قولنامه به پیش قرارداد قبل از انجام معامله وقول قراری که بین طرفین مکتوب می شود

گفته می شود اما مبایعه نامه به قرارداد اصلی فروش مالی بین طرفین گفته می شود.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

اما مبایعه نامه چه ویژگی هایی دارد؟

مبایعه نامه عمدتا باید در3نسخه تنظیم شود که هرسه نسخه باید بایک خط وبه یک صورت نوشته شود

که عمدتا درقرارل دادهای قدیمی برای نوشتن مبایعه نامه از کاربلن استفاده می شد

واکنون درقرار دادهای جدید به صورت پرینتی وتمام نسخه ها یکسان تنظیم می شود.

ازسه نسخه فوق الذکر یک نسخه برای خریدار یک برای فروشنده و نسخه ی اصل قرارداد توسط متصدی معاملات بایگانی می شود

که به همراه کپی مدارک باید تا5سال دردفتراملاک نگهداری شود تادرصورت لزوم به آن مراجعه کرد.

 

بهترین وکیل حقوقی در مشهد 09153104004

 

مبایعه نامه باید درسامانه ثبت معاملات املاک ومستغلات کشور ثبت شده وپس از ثبت دارای کدرهگیری معتبرباشد.

همچنین می بایست دارای هولوگرام معتبرصادر شده توسط اصناف ووزارت بازرگانی ودارای شماره هولوگرام وشماره ثبت معتبر باشد.

 

بهترین وکیل حقوقی در مشهد 09153104004

 

مبایعه نامه باید توسط متصدی معاملات ویامباشر آن ممهور به مهر دارای جوازکسب وممضی به امضای شخص حقوقی وتایید کننده اصالت قرارداد واسناد وهویت طرفین باشد.

 

بهترین وکیل حقوقی در مشهد 09153104004

 

درمبایعه نامه اجرایی وجوددارد که حتما باید بادقت تکمیل گردند.

1-مشخصات طرفین

2-موضوع معامله

3-ملحقات وجزئیات موردمعامله

4-ثمن معامله

5-نحوه ی پرداخت ثمن مورد توافق طرفین

6-شرایط تسلیم وتحویل مورد قرارداد وهم چنین شرایط انتقال مدارک ازجمله اسناد مورد معامله

7-شرایط وآثار قرارداد

8-تعهدات طرفین قرارداد

9-شروط ضمن عقد

10-جرایم وضررزیان ناشی ازعدم انجام تعهدات طرفین قرارداد

11-امضای فروشنده وخریدار حداقل 2شاهد ومتصدی معاملات

 

از آن جایی بسیاری از دعاوی مربوط به املاک به علت عدم آشنایی افراد باشیوه ی صحیح نوشتن مبایعه نامه و قولنامه می باشد

اکنون با فهمیدن مفهوم آن وشرایط شکلی لازم آن وکمک گرفتن از یک وکیل دادگستری درهنگام عقدقرارداد می توان ازبسیاری ازاین دعاوی پیگیری کرد ومعاملات مطمئن راانجام داد.

 

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر دراین خصوص بااین شماره تماس بگیرید

09153104004